Archive: 24/10/2018

data collaboration

Data Collaboration: afspraken en overleg

Vandaag de dag zien we dat de klassieke aanpak van data governance vooral ontwikkeld is voor grote bedrijven. Ze is ook dikwijls opgesteld voor ondernemingen met een sterk hiërarchische organisatiestructuur. België echter is eerder een land met een KMO-cultuur. Hoe maak je ook hier data governance efficiënt? Met data collaboration!

Bij data governance draait alles om duidelijke verantwoordelijkheden, processen en procedures. Die maken het beheer van data efficiënt en kwalitatief sterk. De klassieke data governance, die we bijvoorbeeld in de bancaire sector zien, benadrukt compliance in de vorm van regels en controle.

Medewerkers die data creëren focussen met name op de noden van hun eigen departement. In de praktijk echter gaat data binnen organisaties van het ene departement naar het andere. Daar zijn dan weer andere noden. Het gevolg is dat de data niet voldoet aan de bijkomende behoeften en dus als onvoldoende kwalitatief gezien wordt.

Eigenlijk is het basisprobleem dat medewerkers in verschillende departementen van elkaar niet weten welke data er nodig is. Ze anticiperen niet op elkaars databehoeften. Conclusie: er is een gebrek aan samenwerking rond data. Daarom vertalen we bij QuaData Data Governance naar Data Collaboration.

Goede afspraken

Data Collaboration streeft naar afspraken en overleg rond de behoeften en de status van data in een organisatie. De moderne en wendbare aanpak die we met Data Collaboration nastreven is geschikt voor zowel KMO’s als grote bedrijven.

De behoeften gaan van beschikbaarheid van data en datakwaliteit tot compliance. Dit laatste omvat GDPR, maar net zo goed de regels van BCBS of Solvency. Al deze noden hebben één gemeenschappelijke eigenschap: er zijn afspraken nodig. En een netwerk van mensen om deze afspraken vast te leggen, het naleven ervan te promoten en te bewaken.

Ook de digitale transformatie van een bedrijf vraagt om Data Collaboration. Digitale transformatie is er immers op gericht meer te doen met de data van de organisatie. Bijvoorbeeld op het vlak van marketing en verkoop, of om processen te automatiseren. Goede datakwaliteit is hierbij van cruciaal belang. Daarom is ook hier Data Collaboration tussen de diverse departementen onmisbaar. Een manier om dit te realiseren is de oprichting van een team voor Data Collaboration met medewerkers uit de verschillende departementen.

Meetinstrumenten bij Data Collaboration

Om Data Collaboration binnen een bedrijf voor te bereiden, doen we een analyse op basis van drie meetinstrumenten. De eigenlijke metingen gebeuren aan de hand van vragenlijsten:

  1. Drijfverenmeting: wat zijn de drijfveren van een organisatie om met data te werken? Wat hopen ze te bereiken door een betere organisatie rond data?
  2. Maturiteitsmeting: wat is er al in de organisatie aanwezig dat inspeelt op de nood aan Data Collaboration? Werkt je bedrijf bijvoorbeeld al met stewards of data owners?
  3. Cultuurmeting: wat is de organisatiecultuur? Is er een hiërarchische organisatie met een formele cultuur? Of eerder een horizontale organisatie met een informele cultuur?

Bij QuaData streven we ernaar om maatwerk te leveren voor elk bedrijf. We bedenken een oplossing die aansluit bij jouw organisatie.

Heb je interesse om jouw business resultaten te verbeteren via Data Collaboration? Ontdek hier hoe!

Data Quality Business Game

Data Quality business game: een speelse manier om je datakwaliteitsproblemen te verbeteren

Datakwaliteitsproblemen zijn voor veel bedrijven een doorn in het oog. De kwaliteit van je data heeft immers een grote invloed op de betrouwbaarheid van je cijfers en rapporten. Maar ook geautomatiseerde processen en succesvolle marketing hangen af van goede data. Eigenlijk beïnvloedt de kwaliteit van je data je volledige bedrijfsresultaat. En hoewel het management en de medewerkers zich bewust zijn van het datakwaliteitsprobleem, blijft het toch moeilijk om de vinger op de wonde te leggen.

Datakwaliteitsproblemen

Uit onze projecten blijkt dikwijls dat een gebrek aan goede communicatie de belangrijkste oorzaak is van problemen met datakwaliteit. Je hebt immers verschillende medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, het beheer en het gebruik van data. En helaas is er vaak geen gezamenlijke overlegstructuur, wat ten koste gaat van de samenwerking. De medewerker die de data verzamelt weet dan bijvoorbeeld niet welke data de gebruiker precies nodig heeft. Dus, hoe krijg je als bedrijf dan beter inzicht in je datakwaliteitsprobleem? En wat is hier de oplossing voor? Data Collaboration.

Data Quality business game

Bij QuaData gebruiken wij het data quality business game om het belang van samenwerking duidelijk te maken. We spelen het spel bij ter plaatse de klant. Eerst verdelen we alle medewerkers, die betrokken zijn bij het verzamelen, beheer en gebruik van data, in zes teams. Elk team krijgt op een grote kaart van een fictief land een regio toegewezen. Dan krijgen ze de opdracht om zowel voor hun eigen regio als voor het ganse land een efficiënt wegennet uit te bouwen.

Confrontatie

Tijdens het spel ontstaan er situaties die de spelers confronteren met dezelfde datakwaliteitsproblemen als waar ze in hun eigen team tegenaan lopen. Het gaat hierbij onder andere over het delen van data. Als de speler, die de data verzamelt, een andere structuur hanteert dan de speler die de data gebruikt, ontstaan er onvermijdelijk misverstanden. Tijdens de evaluatiemomenten in het spel komen die situaties aan bod! Dus, wat ervaar je wanneer je werkt met de data van iemand anders? Wat loopt er dan niet goed? Zijn er zaken die meteen wel goed lopen?

De kracht van spellen

Spelen is een plezierige manier van leren. Het data quality business game geeft datamedewerkers allereerst meer inzicht in elkaars werkzaamheden. Daarnaast leren ze dat communicatie, gestructureerd overleg en samenwerking fundamenteel zijn om datakwaliteitsproblemen op te lossen. Tegelijk leren ze dat eensgezindheid over de betekenis van data, de structuur, de processen en de werkwijze cruciaal is. Kwaliteitsvolle data is gewoon een basisvoorwaarde om goede bedrijfsresultaten te bereiken! Tot slot is de data quality business game ook een vorm van teambuilding. Datamedewerkers leren elkaar op deze manier namelijk ook beter kennen en begrijpen.

Data Quality en Data Governance

Het data quality business game is een mooi startpunt voor een project rond datakwaliteit of data governance. Bovendien is het een nuttig spel om tijdens een project te spelen. Het leidt namelijk makkelijker tot nieuwe inzichten en versterkt de samenwerking. Een andere mogelijkheid is om het spel in te zetten bij de lancering van een nieuw informatiesysteem voor datakwaliteit. Afhankelijk van de concrete behoeften van het bedrijf vormt de data quality business game zo op verschillende momenten van een project een waardevol instrument.

Heeft jouw bedrijf problemen met datakwaliteit? Heb je nood aan meer inzicht en concrete oplossingen om betere resultaten te bereiken? Contacteer ons via info@quadata.eu

Kom op 23 oktober 2018 kennismaken met onze spelmethode! Inschrijven doe je hier.