Onze

data governance carrière

Agile aanpak

Hoe werkt dit

Bedrijven beheren vandaag de dag veel grotere volumes en veel gevarieerdere types data. En ze doen er ook veel meer mee. Data vormt inmiddels een onmisbare grondstof voor heel wat processen en activiteiten. Het is echter vaak moeilijk om overzicht te houden en waarde te halen uit al die data. Om die reden kijken wij heel anders naar data governance. Wij hanteren een agile aanpak.

Bij QuaData kijken we heel anders naar data en data governance : mensgericht, resultaatgericht en in functie van wendbaarheid. Deze agile aanpak noemen wij agile data governance.

zoek je informatie

Mensgericht

Bij agile data governance draait het niet langer louter om de data, maar ook om hoe mensen met data werken. Zo verschuift de focus. Regels opleggen is achterhaald, wij ondersteunen de mensen die met data werken. Want agile data governance is erop gericht mensen te betrekken bij het gebruik en het beheer van data. En hen daarvoor ook de nodige middelen en verantwoordelijkheid te geven.

Wendbaar

Een strakke omkadering typeert het klassieke data governance model. Met onze agile aanpak draaien wij die denkwijze om. Agile data governance past zich aan jouw behoeften aan. In de huidige wereld, waar digitalisering en digitale transformatie de agenda aanvoeren, vinden wij die wendbaarheid een absolute must.

Resultaatgericht

Een agile aanpak richt zich niet op het middel, maar op het doel. Niet de data zelf staat centraal. Wel wat jij als bedrijf met het gebruik van de data bereikt. En hoe ze waarde creëert met data. Bij agile data governance plaatsen wij één vraag centraal: wat helpt het jou als bedrijf vooruit?

Hoe ziet een agile aanpak er bij ons eruit?

Bij QuaData is agile data governance een traject op maat van jouw bedrijf, met jouw specifieke context en jouw vraagstukken. Elk traject is dus bij ons anders, maar steunt wel op een reeks gedeelde pijlers.

agile aanpak

01

Teamwerk

Data governance opstarten vraagt een diverse set aan competenties. Je hebt mensen nodig die agile methodes kunnen aanleren en mensen die gespecialiseerd zijn in change management. Daarnaast heb je ook mensen nodig die het gesprek kunnen aangaan met het leadership. En misschien iemand die thuis is in de verschillende technologieën die je governance aanpak kunnen ondersteunen.

Eén persoon kent zelden alle mogelijke aspecten van data governance. Dus kiezen we er bij QuaData voor om een team van mensen in te zetten voor jouw project. Zo maak je als klant optimaal gebruik van deze profielen, zonder hen meteen allemaal voltijds in huis te hebben.

02

Iteratieve aanpak

Data governance is altijd een werk van lange adem. Maar meer dan ooit is het belangrijk om stapsgewijs tewerk te gaan. En bij elke stap te evalueren, want zowel jouw business als de buitenwereld verandert snel.

Een bedrijfsbrede aanpak die alle facetten van data governance in één beweging probeert aan te pakken, vinden we dus geen goed idee. Wij kiezen voor duidelijk afgelijnde stappen, waarmee je direct zichtbaar vooruitgang boekt. Deze stappen krijgen een plaats binnen een ruimere ambitie, maar we houden de uitvoering ervan behapbaar en resultaatsgericht.

03

Leadership support

Onze agile aanpak is mensgericht. Daardoor is het een oefening die vertrouwen vraagt. De top-down benadering van klassieke data governance gooien we in de prullenbak.

Toch heeft agile data governance nog steeds nood aan uitgesproken leadership support. Het topmanagement geeft duidelijk aan dat het in deze aanpak gelooft. Het zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning en geeft ook verantwoordelijkheid. Wij helpen daarbij.

04

Change Management

Agile data governance is gericht op verandering. Het gaat erom de manier waarop mensen met data werken voortdurend te optimaliseren. Verandering roept echter onvermijdelijk weerstand op. Change management is daarom een essentieel onderdeel dat we van bij de start van ieder traject rond agile data governance meenemen.

agile data governance diensten

05

Maatwerk

Een standaardoplossing voor data governance bestaat volgens ons niet. Het is van essentieel belang dat we jou een agile aanpak helpen hanteren die bij jouw cultuur past. Dat maakt van agile data governance per definitie een project op maat.

06

Richtlijnen

De strikte processen en procedures van klassieke data governance laten weinig ruimte voor initiatief. Met onze agile aanpak vervangen we dat keurslijf door dynamische richtlijnen. We geven jouw medewerkers de vrijheid om zelf afspraken te maken en de richtlijnen te koppelen aan interne data SLA’s.

07

Meetbaarheid

Vaak gehoorde kritiek in de context van klassieke data governance: het is te weinig concreet. Ook daar maken we met agile data governance komaf mee. We stellen meetbare doelstellingen, want dat maakt de resultaten van een traject duidelijk. Tegelijk tonen we helder aan waar nog ruimte voor verbetering is.