Blog

Data Quality business game

Een speelse manier om je datakwaliteitsproblemen te verbeteren

Datakwaliteitsproblemen zijn voor veel bedrijven een doorn in het oog. De kwaliteit van je data heeft immers een grote invloed op de betrouwbaarheid van je cijfers en rapporten. Maar ook geautomatiseerde processen en succesvolle marketing hangen af van goede data. Eigenlijk beïnvloedt de kwaliteit van je data je volledige bedrijfsresultaat. En hoewel het management en de medewerkers zich bewust zijn van het datakwaliteitsprobleem, blijft het toch moeilijk om de vinger op de wonde te leggen.

Datakwaliteitsproblemen

Uit onze projecten blijkt dikwijls dat een gebrek aan goede communicatie de belangrijkste oorzaak is van problemen met datakwaliteit. Je hebt immers verschillende medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, het beheer en het gebruik van data. En helaas is er vaak geen gezamenlijke overlegstructuur, wat ten koste gaat van de samenwerking. De medewerker die de data verzamelt weet dan bijvoorbeeld niet welke data de gebruiker precies nodig heeft. Dus, hoe krijg je als bedrijf dan beter inzicht in je datakwaliteitsprobleem? En wat is hier de oplossing voor? Data Collaboration.

Data Quality business game

Bij QuaData gebruiken wij het data quality business game om het belang van samenwerking duidelijk te maken. We spelen het spel bij ter plaatse de klant. Eerst verdelen we alle medewerkers, die betrokken zijn bij het verzamelen, beheer en gebruik van data, in zes teams. Elk team krijgt op een grote kaart van een fictief land een regio toegewezen. Dan krijgen ze de opdracht om zowel voor hun eigen regio als voor het ganse land een efficiënt wegennet uit te bouwen.

Confrontatie

Tijdens het spel ontstaan er situaties die de spelers confronteren met dezelfde datakwaliteitsproblemen als waar ze in hun eigen team tegenaan lopen. Het gaat hierbij onder andere over het delen van data. Als de speler, die de data verzamelt, een andere structuur hanteert dan de speler die de data gebruikt, ontstaan er onvermijdelijk misverstanden. Tijdens de evaluatiemomenten in het spel komen die situaties aan bod! Dus, wat ervaar je wanneer je werkt met de data van iemand anders? Wat loopt er dan niet goed? Zijn er zaken die meteen wel goed lopen?

De kracht van spellen

Spelen is een plezierige manier van leren. Het data quality business game geeft datamedewerkers allereerst meer inzicht in elkaars werkzaamheden. Daarnaast leren ze dat communicatie, gestructureerd overleg en samenwerking fundamenteel zijn om datakwaliteitsproblemen op te lossen. Tegelijk leren ze dat eensgezindheid over de betekenis van data, de structuur, de processen en de werkwijze cruciaal is. Kwaliteitsvolle data is gewoon een basisvoorwaarde om goede bedrijfsresultaten te bereiken! Tot slot is de data quality business game ook een vorm van teambuilding. Datamedewerkers leren elkaar op deze manier namelijk ook beter kennen en begrijpen.

Data Quality en Data Governance

Het data quality business game is een mooi startpunt voor een project rond datakwaliteit of data governance. Bovendien is het een nuttig spel om tijdens een project te spelen. Het leidt namelijk makkelijker tot nieuwe inzichten en versterkt de samenwerking. Een andere mogelijkheid is om het spel in te zetten bij de lancering van een nieuw informatiesysteem voor datakwaliteit. Afhankelijk van de concrete behoeften van het bedrijf vormt de data quality business game zo op verschillende momenten van een project een waardevol instrument.

Heeft jouw bedrijf problemen met datakwaliteit? Heb je nood aan meer inzicht en concrete oplossingen om betere resultaten te bereiken? Contacteer ons via info@quadata.eu

Kom op 23 oktober 2018 kennismaken met onze spelmethode! Inschrijven doe je hier.

data quality