Blog

Agile data governance

Afspraken en overleg

Vandaag de dag zien we dat de klassieke aanpak van data governance vooral ontwikkeld is voor grote bedrijven. Ze is ook dikwijls opgesteld voor ondernemingen met een sterk hiërarchische organisatiestructuur. België echter is eerder een land met een KMO-cultuur. Hoe maak je ook hier data governance efficiënt? Ontdek Agile data governance met afspraken en overleg!

Bij data governance draait alles om duidelijke verantwoordelijkheden, processen en procedures. Die maken het beheer van data efficiënt en kwalitatief sterk. De klassieke data governance, die we bijvoorbeeld in de bancaire sector zien, benadrukt compliance in de vorm van regels en controle.

Medewerkers die data creëren focussen met name op de noden van hun eigen departement. In de praktijk echter gaat data binnen organisaties van het ene departement naar het andere. Daar zijn dan weer andere noden. Het gevolg is dat de data niet voldoet aan de bijkomende behoeften en dus als onvoldoende kwalitatief gezien wordt.

Eigenlijk is het basisprobleem dat medewerkers in verschillende departementen van elkaar niet weten welke data er nodig is. Ze anticiperen niet op elkaars databehoeften. Conclusie: er is een gebrek aan samenwerking rond data. Daarom vertalen we bij QuaData Data Governance naar Agile data governance.

Goede afspraken

Agile data governance streeft naar afspraken en overleg rond de behoeften en de status van data in een organisatie. De moderne en wendbare aanpak die we hiermee nastreven is geschikt voor zowel KMO’s als grote bedrijven.

De behoeften gaan van beschikbaarheid van data en datakwaliteit tot compliance. Dit laatste omvat GDPR, maar net zo goed de regels van BCBS of Solvency. Al deze noden hebben één gemeenschappelijke eigenschap: er zijn afspraken nodig. En een netwerk van mensen om deze afspraken vast te leggen, het naleven ervan te promoten en te bewaken.

Ook de digitale transformatie van een bedrijf vraagt om Agile data governance. Digitale transformatie is er immers op gericht meer te doen met de data van de organisatie. Bijvoorbeeld op het vlak van marketing en verkoop, of om processen te automatiseren. Goede datakwaliteit is hierbij van cruciaal belang. Daarom is ook hier Agile data governance tussen de diverse departementen onmisbaar. Een manier om dit te realiseren is de oprichting van een specifiek team met medewerkers uit de verschillende departementen.

Meetinstrumenten

Om Agile data governance binnen een bedrijf voor te bereiden, doen we een analyse op basis van drie meetinstrumenten. De eigenlijke metingen gebeuren aan de hand van vragenlijsten:

  1. Drijfverenmeting: wat zijn de drijfveren van een organisatie om met data te werken? Wat hopen ze te bereiken door een betere organisatie rond data?
  2. Maturiteitsmeting: wat is er al in de organisatie aanwezig dat inspeelt op de nood aan Agile data governance? Werkt je bedrijf bijvoorbeeld al met stewards of data owners?
  3. Cultuurmeting: wat is de organisatiecultuur? Is er een hiërarchische organisatie met een formele cultuur? Of eerder een horizontale organisatie met een informele cultuur?

Bij QuaData streven we ernaar om maatwerk te leveren voor elk bedrijf. We bedenken een oplossing die aansluit bij jouw organisatie.

Heb je interesse om jouw business resultaten te verbeteren via Agile data governance met afspraken en overleg? Ontdek hier hoe!

data governance