Blog

Data governance

Zo leidt data governance tot waardecreatie

Waarom moet een onderneming meer belang hechten aan haar data? Of nog beter: waarom moet ze investeren in data governance? Het antwoord is eenvoudig. Hoe efficiënter het bedrijf z’n data beheert en hoe beter het erin slaagt de data als een asset te benutten, hoe meer waarde het creëert. Zo leidt data governance tot waardecreatie.

En toch: voor data governance bestaat binnen een onderneming vaak weinig animo. Hoe dat komt? In de eerste plaats uit gebrek aan correcte informatie. Data goverance is log, duur en traag, zo wil het vooroordeel. Data governance zou vooral veel overbodige administratie creëren en daar bitter weinig resultaat tegenover plaatsen. Dat hoeft uiteraard helemaal niet zo te zijn. Data governance kun je namelijk ook op een agile manier benaderen, met een aanpak op basis van data collaboration. Daar hebben we het in vorige blogposts al uitvoerig over gehad.

Een andere reden waarom data governance op te weinig aandacht kan rekenen, is het feit dat er geen inzicht is in het einddoel van de hele oefening. Wie niet met data governance vertrouwd is, heeft de neiging het uitsluitend op een negatieve manier te omschrijven. Het is dan makkelijk om data governance weg te zetten als een stel bijkomende regels, bedoeld om het doen en laten van medewerkers te controleren. Data governance krijgt zo het verkeerde etiket opgekleefd: dat van een bijkomende drempel.

Vertrouwen

Maar als dat beeld zo fout is, wat brengt data governance dan wel bij? Simpel: data governance opent de deur naar waardecreatie. De sleutel tot succes zit in het hergebruik van data. De investering in databeheer brengt immers meer op naarmate de onderneming de data meer gebruikt. Maar hierin schuilt meteen ook een interessante paradox. Enerzijds doet de onderneming er alles aan om haar data zo grondig mogelijk af te schermen. Data zijn immers waardevolle assets. Anderzijds moeten medewerkers toegang krijgen tot die data, kwestie van ermee te kunnen werken en zo waarde te creëren.

Het kernwoord is vertrouwen. De onderneming moet vertrouwen hebben in de medewerkers die ze toegang verleent tot haar data. Die medewerkers moeten op hun beurt vertrouwen kunnen hebben in de data. Ze moeten er zeker van zijn dat ze met accurate en actuele data aan de slag gaan, dat ze hun tijd niet verspillen met foute of irrelevante data. Wanneer u zich dus afvraagt wat data governance aan uw onderneming bijbrengt, is dat het antwoord: data governance creëert vertrouwen in data en mensen.

Data werkers

Betrouwbare data creëert een onderneming door in te zetten op de monitoring van datakwaliteit, op data lineage (zodat de herkomst van de data duidelijk is) en op datawerkers: een netwerk van medewerkers waar collega’s met hun vragen over data terecht kunnen. Is aan die voorwaarden voldaan, dan kunnen de medewerkers met vertrouwen de beschikbare data inzetten. Maar wanneer ze haar data openstelt, moet de onderneming haar medewerkers kunnen vertrouwen.

Ook hier kan data governance helpen. Data governance gaat immers over beleid: een bundeling van haalbare, werkbare en meetbare doelstellingen. Wanneer die doelstellingen voor iedereen duidelijk zijn, is het makkelijker om te begrijpen – en desnoods te controleren – waarom een medewerker met bepaalde data aan de slag gaat en of daarmee de gestelde doelen worden behaald.

Raamwerk

Vertrouwen is wel degelijk een belangrijke drempel voor het grootschalige gebruik van bedrijfsdata. Door de juiste maatregelen te nemen, is het mogelijk dat vertrouwen te creëren. En eenmaal dat vertrouwen er is, beschikt de onderneming eigenlijk vanzelf over een raamwerk voor data governance. Dat laat haar toe de data meer en beter in te zetten, en zo de ultieme doelstelling te bereiken: de creatie van nieuwe waarde.

Meer weten over hoe data governance leidt tot waardecreatie? Contacteer ons!

Ben je nieuwsgierig naar wat we nog allemaal kunnen? Ontdek het hier!

data governance