Blog

Vijf jaar

Vijf jaar vinger aan de pols, we blikken terug

Tot voor kort was data een toevallig bijproduct van een proces. Maar vandaag vormt data meer dan ooit de grondstof voor waardecreatie. De voorbij vijf jaar wist QuaData altijd perfect op de evolutie van de markt te anticiperen. 

De veranderende houding tegenover data was de voorbije vijf jaar één van de duidelijkste trends in de bedrijfswereld. Stap voor stap kwam er steeds meer aandacht voor data. Data was niet langer een vanzelfsprekend gevolg van de activiteiten van een bedrijf. Het werd de onmisbare grondstof om via bedrijfsprocessen toegevoegde waarde te creëren. 

Vijf jaar geleden was datakwaliteit meestal de aanleiding om bij het belang van data stil te staan. Daar liggen ook de roots van QuaData. Onze naam verwijst expliciet naar de quality of data. Meteen was ook duidelijk dat het verhaal niet eindigt, maar pas begint bij datakwaliteit. Dat was voor ons de aanleiding om master data management en data governance mee in de scope te nemen. 

De komst van de GDPR 

In die context past ook de aanloop naar de implementatie van de GDPR. De nieuwe regelgeving kwam al uitgebreid aan bod kwam in de pers en tijdens seminaries. Toch duurde het tot eind 2016 voor de bedrijven in actie kwamen. QuaData had zich toen al ruim twee jaar op de komst van de GDPR voorbereid. Klaar om alle vraagstukken op te lossen! 

In eerste instantie kozen heel wat bedrijven voor een minimale focus. Het was hun doelstelling in orde te zijn in functie van de strakke deadline van 25 mei 2018. Vandaag beginnen bedrijven die houding bij te stellen en begrijpen ze al beter hoe GDPR-compliance uiteindelijk ook een toegevoegde waarde kan bieden.  

Naar Data Governance 

Zo verschijnt data governance bijna automatisch op de agenda. En maar goed ook, want master data management en GDPR-compliance hebben immers geen zin zonder correcte data governance. Voor heel wat ondernemingen blijven de harde GDPR-voorschriften op het vlak van data compliance echt nieuw. Dat verklaart meteen de vraag naar data governance. 

Even goed past de behoefte aan data governance in het kader van de digitale transformatie van een onderneming. Die evolutie is immers bij uitstek data-driven, wat opnieuw de nood aan data governance onderstreept. Door de vele begeleidende trajecten van de voorbije jaren is ook data governance een domein waarin QuaData echt meerwaarde biedt. 

Data Collaboration 

Het eerste lustrum van QuaData biedt een mooie gelegenheid om even terug te blikken op de snelle evolutie in het databeleid van de bedrijven. Toch kijkt QuaData vooral vooruit. De nood aan data governance, in combinatie met een agile manier van bedrijfsvoering, leidt tot een nieuw concept: data collaboration. 

Vandaag doet de nauwe samenwerking rond data en databeheer de digitale transformatie van een onderneming enorm versnellen. Hierin gesteund door een kader van data governance. Zo zorgt data collaboration ervoor dat de kennis van de onderneming, gebaseerd op data, in rechte lijn tot nieuwe waardecreatie leidt.  

Meer weten over data collaboration? Altijd welkom voor een kop koffie en een goed gesprek!

data quality