Blog

Data

Vertrouwen in je data

Heb jij vertrouwen in je data? Helaas is het antwoord vaak ‘nee’, of hooguit ‘ja, maar’. Dat is jammer, want wie het vertrouwen in z’n data terugvindt, realiseert daar onmiddellijk efficiëntie, tijdwinst en kostenbesparing mee.

Gaan we wat dieper op de vraag in, dan blijkt het gebrek aan vertrouwen in data vaak het gevolg van één of meer slechte ervaringen met die data. En daar wringt meteen het schoentje. Zo’n slechte ervaring is nu eenmaal geen objectief gegeven. Een situatie waarbij de ene persoon nauwelijks de schouders ophaalt, kan iemand anders als compleet onwerkbaar ervaren. De perceptie rond problemen met data is daarom op zijn minst gekleurd te noemen. Opvallend is bovendien dat het vertrouwen in data – of het gebrek eraan – niet zomaar één op één te linken is aan de kwaliteit van die data. Ook dat maakt het moeilijk om het vertrouwen in data objectief weer te geven.

Lokale oplossingen (die er geen zijn)

Nochtans is dat vertrouwen in je data heel belangrijk. Zonder vertrouwen gaan medewerkers immers op zoek naar work-arounds. Ze bedenken die – met de beste bedoelingen, trouwens – omdat ze hun werk willen doen. Iemand voert dan bijvoorbeeld een extra controle op de data uit: een manueel en doorgaans tijdrovend werkje. Bovendien zorgt dat niet voor een structurele oplossing. Is de medewerker afwezig, dan voert een collega die controle misschien niet uit en sluipen er zo toch fouten in het werk.

Een ander gevolg van het gebrek aan vertrouwen in data is een opflakkering van Excellitis: een hardnekkige aandoening, wijdverspreid bovendien. Als een operationele applicatie niet in staat is een bepaalde oplossing te bieden, grijpen medewerkers al snel naar Excel – opnieuw met de beste bedoelingen. Alleen: heel vaak zorgt Excel voor een vals gevoel van vertrouwen. De bijgewerkte data in een rekenblad mogen correct zijn, zonder terugkoppeling blijven ze in de operationele applicaties verkeerd. Het gebruik van Excel levert zo helemaal geen structurele oplossing.

Data collaboration herstelt het vertrouwen

Zelfs als medewerkers maar weinig vertrouwen hebben in data, zoeken ze nog veel te weinig hulp om het probleem structureel op te lossen. Vaak steunt dat stilzwijgen op een denkfout. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor data, denken vaak dat ze de problemen met die data ook zelf moeten oplossen. Maar dat klopt natuurlijk niet.

Is er een probleem rond het vertrouwen in data, dan stellen we met QuaData voor om rond die data een samenwerking uit te bouwen: data collaboration. Het doel daarvan is een cultuur te creëren die structurele oplossingen voor dataproblemen mogelijk maakt. Essentieel is dat het om samenwerking gaat: over de verschillende departementen van de organisatie heen.

Werken aan concrete cases

Data collaboration levert het raamwerk dat een efficiënte, flexibele en oplossingsgerichte invulling van data governance mogelijk maakt. En een consequent opgevolgde data governance vormt op haar beurt de basis voor het vertrouwen in data.

Data collaboration zoekt de pijnpunten rond het gebruik van data op en werkt ze weg. De focus ligt op de resultaten waarmee de business concrete vooruitgang boekt. Die vooruitgang versterkt het geloof in data governance – en zo het vertrouwen in data. De return on investment ligt voor hand. Vertrouwen in data zorgt meteen voor een grote tijdwinst: geen manuele controles meer, geen onnodig werk. Die tijdwinst vertaalt zich in een kostenbesparing. Want een team verzet meer werk in minder tijd en met een veel lagere foutenlast. Data collaboration is erop gericht om problemen met data via concrete use cases aan te pakken. De resultaten van die inspanningen leiden zo stap voor stap – als een olievlek die zich uitbreidt – naar een hoger niveau van data governance.

Wil jij meer vertrouwen in je data krijgen? Neem gerust contact op.

Meer weten over data collaboration en agile data governance? Ontdek ons aanbod.

data quality