Blog

Data governance

Zes klassieke valkuilen die het succes van data governance in de weg staan

Je begrijpt dat data governance je bedrijf een belangrijke toegevoegde waarde bezorgt? Prima! Je wil daarom concreet van start gaan met data governance? Nog beter! Hou daarbij in gedachten dat je sneller succes behaalt wanneer je de uitschuivers vermijdt die anderen vóór jou maakten. In deze blog belichten we zes klassieke valkuilen die het succes van data governance in de weg staan.

No go 1: IT leidt het initiatief

Uiteraard moet je IT betrekken bij je programma rond data governance, maar het is duidelijk dat de business de touwtjes in handen houdt. Neemt IT de leiding op zich, dan verschuift de aandacht te snel naar tooling. In de praktijk is het slimmer om eerst de verantwoordelijkheden duidelijk in kaart te brengen en te bedenken hoe je over departementen heen gaat samenwerken. En het daarna pas over tooling te hebben. Als IT het initiatief leidt, maakt ze daar vaak ook een te technisch verhaal van, waarbij er onduidelijkheid blijft bestaan rond het ownership over de data. Akkoord, de business heeft in het verleden vaak niet veel verantwoordelijkheid genomen over data. Wil je dat ze dat nu wel doet, dan is het geen goed idee om het initiatief bij IT te leggen.

Valkuil 2: je schat de maturiteit van je organisatie fout in

Overschat je de maturiteit op het vlak van data governance? Dan valt het tegen als bijvoorbeeld blijkt dat veel data zich nog in afzonderlijke silo’s bevinden. Maar onderschat de maturiteit van je organisatie ook niet. Vaak gebeurt er al heel wat op het vlak van data governance, zonder dat daar dat etiket op kleeft. Schat je dat verkeerd in en wil je vergelijkbare acties invoeren, dan stoot je onvermijdelijk op onbegrip, weerstand of een gebrek aan motivatie.

Vermijd 3: je beschouwt data governance als een project

Data governance kent wel een start, maar geen eindpunt. Data governance is daarom geen project, maar een strategisch traject op lange termijn. In de praktijk laat dat traject zich wel in kleinere, overzichtelijke projecten opdelen. Zo kan het de strategie van een onderneming zijn om de klantentrouw te vergroten. Om dat te bereiken streeft ze de best mogelijke klantenervaring na. Daarvoor is een 360° customer view vereist: zicht op de aankoophistoriek, op klachten, op toegekende korting, etc. Om al die data doelgericht te koppelen, is data governance onmisbaar.

Uitdaging 4: data governance raakt niet ingebed in de organisatie

Mensen houden niet van verandering. Dat is in het kader van data governance niet anders. Besteed daarom voldoende aandacht aan change management. Betrek alle benodigde medewerkers in het traject en doe dat op een heldere, concrete manier. Blijft de communicatie te wollig, dan haken mensen af en raakt de beoogde verandering niet duurzaam in de organisatie ingebed.

Valkuil 5: je kent je eigen data landschap en data stromen niet

Uiteraard beheert de IT-afdeling alle systemen van je organisatie zoals het hoort. Dikwijls heeft ze echter geen duidelijk of compleet zicht op wat er met de data gebeurt. Waar data vandaan komt en welke ze weg ze doorheen de diverse systemen aflegt. Documentatie is hier het sleutelwoord. Om de juiste keuzes te kunnen maken en correcte beslissingen te kunnen nemen, is de documentatie van de data stromen cruciaal.

No go 6: je verandert alles tegelijk

Nogmaals: mensen houden niet van verandering. Kiezen voor een big bang is in het kader van data governance niet de beste optie. Maak liever een stappenplan en kies voor een agile aanpak. Dat laat je toe doorheen het traject mee te evolueren met de succesfactoren die je wil aftoetsen. Maak van data governance een iteratief verhaal, liever dan alles in één keer te willen forceren.

Wil je weten hoe je voor jouw organisatie de valkuilen vermijdt die het succes van data governance in de weg staan? Contacteer ons!

Wil je meer weten over data governance? Check onze detailpagina!

data governance