Blog

Opleiding

De data steward verdient een bredere rol

Op 12 en 13 maart ’20 starten we met een tweedaagse opleiding voor de data steward. Meer en meer bedrijven zetten wel in op data governance. Maar in de praktijk worstelen ze daarbij vaak met de concrete invulling van deze rol.

Als een bedrijf met data governance van start gaat, is het takenpakket van de data steward vaak het eerste dat ze daarbij bepaalt. Tot zover het goede nieuws. In de praktijk blijkt de invulling van deze rol vaak heel uiteenlopend van aard. De data steward krijgt nogal dikwijls een bijzonder operationele opdracht toegewezen, vooral gericht op de input en correctie van data.

Nochtans verdient de data steward een veel ruimere rol. Deze persoon staat enorm dicht bij de data en merkt snel de almaar weerkerende problemen met data op. Daardoor is hij/zij bijzonder goed geplaatst om aan te geven waar er ad hoc een ingreep nodig is, dan wel of een structurele aanpassing zich opdringt. Maar hoewel de data steward zich door zijn nabijheid bij de data in een unieke positie bevindt, blijft zijn rol in de praktijk vaak erg beperkt. Het zorgt ervoor dat de data steward – ondanks zijn grote expertise rond data – nauwelijks de kans krijgt om data fundamenteel te verbeteren en van data een echte asset te maken in zijn/haar organisatie.

Tweedaagse opleiding

Met deze tweedaagse opleiding willen we de data steward voorbereiden op een breder takenpakket en verantwoordelijkheid. Daarbij is er extra aandacht voor de monitoring van de datakwaliteit en voor voorstellen rond de structurele verbetering van de data beheersprocessen (bijvoorbeeld rond automatische controle bij de data input). De opleiding staat ook stil bij procesverbeteringen in het algemeen, aangezien problemen met data heel vaak het gevolg zijn van problemen in het proces. Tot slot gaan we ook aan de slag met data policies als middel om data binnen de organisatie te stroomlijnen en standaardiseren.

Data steward zorgt voor toegevoegde waarde

Met onze opleiding willen wij in de eerste plaats handvaten aanreiken. Het gaat erom de deelnemers wegwijs te maken rond thema’s als datakwaliteit. Wanneer zijn data bruikbaar? Hoe kun je dat meten? Welke tools bestaan daarvoor? Je krijgt best practices mee voor master data management, de toegevoegde waarde van een business glossary of data catalogus, aan de slag met dataprocessen, richtlijnen en afspraken uitwerken, etc. Het algemene doel van de opleiding is om jouw onderneming toegevoegde waarde te bezorgen door de data steward een grotere rol toe te kennen.

Wil je deelnemen aan onze opleiding? Schrijf dan hier in!

Benieuwd naar wat we nog allemaal voor jou kunnen betekenen? Lees het hier.

data governance