Blog

Data-driven organisatie

Naar een data-driven organisatie: zo begin je eraan

We horen het tegenwoordig uit de mond van zowat iedere bedrijfsleider: elke onderneming wil data-driven zijn – of denkt eraan het te worden. Maar tegelijk lijkt niemand echt goed te weten wat dat dan precies inhoudt. En nog minder wat je moet doen om de evolutie naar een data-driven organisatie in goede banen te leiden.

Ieder bedrijf heeft en gebruikt data. Daar gaat het dus niet om. Van belang is de term ‘driven’. De kern van de idee is dat je als onderneming data gebruikt om inzichten te verwerven. Al is ook dat niet noodzakelijk voldoende om jezelf als data-driven te omschrijven. Net zoals iedere onderneming data heeft, gebruikt ook zo goed als iedere onderneming die data om rapporten te maken. Dat betekent echter nog niet dat je die inzichten ook gebruikt om je bedrijf aan te sturen, en pas dan ben je data-driven.

In de praktijk zien we hoe bedrijven vaak forse budgetten investeren in business intelligence en analytics. Tegelijk maken ze niet altijd ten volle gebruik van de rapporten die dat oplevert. Het lijkt wel alsof ze de gemaakte analyses niet voor honderd procent durven vertrouwen. Niet bepaald data-driven, dus. Data-driven ben je als organisatie wanneer je aan alle voorwaarden voldoet: je verzamelt en analyseert data waaruit je inzichten afleidt én die je vervolgens gebruikt om voor je organisatie de best mogelijke beslissingen te nemen.

Meer halen uit automatisering

Een tweede piste om uit te groeien tot een data-driven organisatie, is inzetten op de automatisering van processen. Dat kan gaan om busines s processen, maar net zo goed over data management processen. Data bevinden zich verspreid over het bedrijf. Om die data zo efficiënt mogelijk te capteren en samen te brengen, is automatisering onmisbaar. De belangrijkste doelstelling is daarbij de menselijke factor uit te schakelen. Of anders gezegd: vermijden dat medewerkers nog langer data overtikken. Dat vraagt niet alleen veel meer tijd – en dus geld – dan wanneer het automatisch gebeurt, maar mensen ook maken fouten, machines niet.

In een volgende stap laat je de processen automatisch aansturen op basis van de analyse van de data. Daarbij koppel je aan de resultaten van de analyse van de data telkens een specifieke actie. Het gebruik van customer journey flows is er een mooi voorbeeld van. Stel dat een bedrijf zijn klanten een score toekent op basis van zijn aankoopgedrag. Wanneer de score van de klant onder een bepaalde drempel zakt, krijgt hij automatisch een korting aangeboden. De bedoeling is de klant op die manier tot een nieuwe aankoop aan te zetten en hem zo aan het bedrijf te binden.

Het voorbeeld geeft opnieuw de voorwaarden aan voor zo’n data-driven aanpak: geautomatiseerde datacollectie, gekoppeld aan analyse die de basis vormt – hier eveneens geautomatiseerd – voor een concrete beslissing. Om dat model te laten werken, kan je echter niet om de grondstof heen: de data zelf. Zo komen we opnieuw terecht bij de klassieke voorwaarden die bepalen wat ‘goede’ data zijn: beschikbare data (dus niet ergens ver weg en onbereikbaar in een operationeel systeem), van hoge kwaliteit, compliant gebruikt, herbruikbaar en correct geïnterpreteerd.

Voorzie een goede data governance

Een organisatie die erin slaagt een echte data-driven aanpak uit te bouwen, kan daar heel wat nieuwe doelstellingen mee realiseren. Alleen vraagt dat de nodige inspanningen. Het gebeurt niet vanzelf. The whole world has fallen in love with the value that data can bring, schreef Dan Woods voor Forbes, “but the work that must be done to unlock that value is far less popular.

Het komt er dus op aan dat werk goed te organiseren, kortom: er een goede data governance rond te voorzien. De realiteit is echter vaak dat bedrijven net op dat vlak achterophinken. Ze dromen van een data-driven organisatie, maar beseffen niet altijd goed dat ze daarvoor eerst het grondwerk moeten doen. Het stroomlijnen van de processen voor het verzamelen van data biedt daarbij vaak nog heel wat ruimte voor verbetering.

Waarom je hier als organisatie in investeert? Heel eenvoudig: om je te wapenen tegen een volgende crisis en om je huidige groei te ondersteunen. Moet je alles in een keer willen aanpakken? Zeker niet. Definieer een goede scope en begin klein. Dat laat je toe heel gericht de juiste stappen te zetten. Data-driven word je niet zomaar, het is de bestemming van een uitdagende reis.

Meer weten over hoe je tot een data-driven organisatie komt? Contacteer ons.

Benieuwd naar ons aanbod aan diensten? Klik hier.

datastrategie|digitale transformatie