Blog

Master Data Management?

Is er nog toekomst voor Master Data Management?

Master Data Management (MDM) is een vlag die heel wat ladingen dekt. Wat de toekomst brengt, hangt voor een groot stuk af van de manier waarop we vandaag naar MDM kijken.

Master data vormt de brandstof van een bedrijf. De nood aan Master Data Management in de letterlijke zin – het beheer van die master data – blijft ook in de toekomst bestaan. Verwijst de term MDM naar het gecentraliseerde beheer van Master Data? Dan is op dat vlak de toekomst evenzeer gegarandeerd. Dat centrale beheer bezorgt de onderneming immers een ‘single version of the truth’.

Centraal databeheer zorgt voor efficiëntie. Het ‘onderhoud’ van de data gebeurt één keer, op één plaats. Dat leidt vanzelf tot een hoger niveau van datakwaliteit. Bevinden de bedrijfsdata zich verspreid over diverse systemen, dan is het uiteraard veel moeilijker om de kwaliteit ervan op peil te houden. Bedrijven kiezen er soms voor om het MDM binnen een bestaande toepassing te organiseren, zoals een CRM- of ERP-applicatie.

Versnipperd aanbod

Bekijken we Master Data Management vanuit het perspectief van een specifieke tool, dan levert dat een ander plaatje op. De markt is zeer divers. Naast MDM duiken hier ook andere termen op, zoals PIM (Product Information Management) of CDP (Customer Data Platform). Sommige zijn enkel on premise beschikbaar, andere in de cloud, ze zijn al dan niet multi-domain, multi-enterprise, enzovoort. Om het nog wat complexer te maken, hebben ze lang niet allemaal vergelijkbare functionaliteiten. Er bestaan tools die het hele functionele actieterrein van MDM omvatten, net zoals er tools zijn die maar één of enkele domeinen afdekken, zoals datakwaliteit, deduplicatie, data governance, data stewardship, workflow management, enzovoort.

De specialisten van QuaData volgen van nabij een dertigtal spelers op. In de Belgische markt zijn die lang die niet allemaal even courant. Analisten voorspellen echter een belangrijke groei in de Europese markt voor MDM-tools. Toch is het niet slecht dat vooruitzicht wat te nuanceren. In Europa is er nog altijd minder draagvlak voor investeringen in dergelijke tools, zeker in vergelijking met de VS, waar de MDM-markt een veel hogere graad van maturiteit heeft. Om met MDM te kunnen starten, moet de IT-architectuur van een bedrijf op punt staan. Ook dat durft bij Europese bedrijven soms nog niet helemaal het geval te zijn.

Bewegend doelwit

Voeg daar aan toe dat MDM-tools duur zijn en een uitdagende implementatie vragen, en je begrijpt meteen waarom veel bedrijven er vaak nog voor terugschrikken om zich voluit in een MDM-verhaal te wagen. Dat heel wat van de Amerikaanse tools nog niet zo bekend zijn in Europa, vormt een bijkomende drempel. Weinig lokale referenties impliceren immers automatisch weinig beschikbare lokale expertise. Tegelijk blijft de sector snel evolueren met onder meer de integratie van nieuwe technologie – zoals AI en machine learning – binnen MDM, wat uiteindelijk leidt tot almaar krachtigere, business-gerichte oplossingen. Het maakt van MDM een moving target.

Grondige selectie

Een grondig selectieproces houdt rekening met alle aangehaalde factoren en sluit op die manier zo veel mogelijk risico uit. Net zoals elk investeringstraject start ook een MDM-verhaal met een goede business case. Technologie om de technologie is nooit een goed idee. Haastwerk evenmin. Het succes van MDM staat of valt met een goede voorbereiding, met de juiste definiëring van probleem en oplossing. Pas daarna is de selectie en implementatie van een oplossing aan de orde.

Meer weten over wat MDM voor jouw onderneming kan betekenen? Check hier ons aanbod!

master data management