Blog

Data governance

Wat is de rol van de data governance consultant eigenlijk?

We hebben het in onze blogs al vaker gesteld: data governance is geen IT-vraagstuk. Jazeker, vroeg of laat komt er een luik IT bij kijken, maar dat gebeurt best nadat de onderneming eerst een heel ander, niet-IT-gerelateerd traject heeft afgelegd. Wat is daarbij de rol van de data governance consultant?

Bedrijven lopen op het eerste gezicht tegen heel uiteenlopende problemen aan. Slechte datakwaliteit, moeilijkheden met compliance, tegenvallende resultaten van een digitale transformatie, noem maar op. Als je hier even bij stilstaat, merk je al gauw dat er in al die gevallen één gemeenschappelijk vraagstuk is: data governance. Krijgt je onderneming haar data governance op orde, dan volgen daaruit ook de oplossingen voor al die andere vragen. Hierbij is de rol van de data governance consultant cruciaal.

Stap 1: onderzoek

Hoe pakt de data governance consultant nu zo’n opdracht aan? In de eerste plaats is er onderzoek nodig. De data governance consultant gaat op zoek naar de onderliggende oorzaken van een probleem. Want pak je dit probleem niet bij de wortels aan, dan blijft iedere inspanning beperkt tot symptoombestrijding. Zo’n onderzoek vraagt hierdoor dikwijls behoorlijk wat tijd.

Meestal laten oorzaak en gevolg zich ook niet zomaar één op één met elkaar koppelen. Vaak spelen diverse factoren een rol. Hier kunnen trouwens ook weinig tastbare of moeilijke meetbare facetten bij zitten, zoals een gebrek aan kennis over de omgang met data. Net daarom is het belangrijk dat de data governance consultant de gevonden oorzaken duidelijk definieert en linkt aan de business doelen. Data governance mag in geen geval wollig zijn. De focus ligt altijd op de business, ook tijdens de onderzoeksfase.

Stap 2: advies

Eens de situatie duidelijk in kaart gebracht, gaat de data governance consultant samen met het bedrijf op zoek naar oplossingen. Hij/zij bevindt zich hier in een faciliterende en adviserende rol en geeft onder meer raad over hoe de organisatie haar data governance kan organiseren (centraal, decentraal, gemengd). Daarnaast defineert zij/hij welke rollen hiervoor nodig zijn. Of je resultaatgericht wil werken met OKR’s (Objectives & Key Results), of eerder inzet op evolutie via KPI’s (Key Performance Indicators). En zoveel meer.

Belangrijk daarbij is om de angst weg te nemen die er in een bedrijf vaak rond data bestaat. Dat kan perfect door kennis te delen. De consultant geeft advies om de medewerkers bij business en IT met data vertrouwd te maken. Hij/zij helpt hen stap voor stap hun begrip over het belang van die data – zowel voor de business als bij IT – te verbeteren. Tot slot reikt hij/zij indien nodig ook leveranciersonafhankelijk advies aan rond de best passende technologische oplossing. Dat gebeurt door middel van het opstellen van een vragenlijst voor potentiële leveranciers, waarna de verschillende oplossingen worden vergeleken met de op voorhand opgestelde noden van de onderneming.

Stap 3: coaching en support

Na de eerste twee stappen is het werk van de data governance consultant niet af. Hij/zij kijkt niet van aan de zijlijn toe, maar neemt ook niet zomaar alle werk uit handen. De consultant helpt de onderneming concreet om een zelfredzame data governance organisatie uit te bouwen. Kennisoverdracht staat daarbij centraal. QuaData bied in dat verband onder meer een Data Stewardship opleiding en een Data Quality business game aan.

Stap 4: evaluatie en bijsturing

Na de eerste drie stappen heeft de onderneming haar data governance framework. Maar een organisatie is een levend organisme. Doorheen de tijd kan er veel veranderen in de business en de manier waarop de onderneming met data werkt. Een tussentijdse evaluatie is dan zeker op haar plaats. Duiken daarbij nieuwe vraagstukken op, dan zijn de eerste drie stappen opnieuw aan de orde.

>Meer weten over data governance en de rol van de data governance consultant? Contacteer ons gerust.

Wat betekent een data steward voor jouw organisatie? Je leert er alles over tijdens onze opleiding, op 22 en 23 oktober in Mechelen. Klik hier voor meer info en inschrijving.

data governance