Blog

Datastrategie

Doelgericht werken met data steunt op een goede datastrategie

Bedrijven hebben er dezer dagen de mond vol van: ze willen uitgroeien tot data-driven organisaties. Dat lukt echter niet zonder datastrategie. En een goede datastrategie maakt dan weer geen kans zonder de link met de overkoepelende business strategie.

Bedrijven kunnen niet om het belang van data heen. Uitgroeien tot een data-driven organisatie is in die context een zinvolle ambitie. Alleen vormt die data-drive organisatie geen doel op zich, wel een middel. Het uiteindelijke doel van de onderneming kan betere dienstverlening zijn, hogere productiviteit of lagere kosten, met een data-driven organisatie om die doelstellingen te helpen realiseren.

Een data-driven aanpak steunt op een datastrategie. Maar de datastrategie staat op haar beurt niet zomaar op zichzelf. Ze is gekoppeld aan de businessstrategie van het bedrijf, net zoals onder meer de hr-strategie, de IT-strategie en de verkoopstrategie dat zijn. De vraag naar een data-driven organisatie is op zich dus niet verkeerd. Belangrijk is alleen dat het bedrijf het antwoord op de juiste manier opbouwt.

Op zoek naar inzicht

Dat antwoord start vanuit de businessstrategie. Die komt op de eerste plaats. Voor twee elementen van de uitvoering van die strategie steunt de organisatie sterk op data. In de eerste plaats gaat het om een behoefte aan inzicht. Een bedrijf verzamelt en analyseert data om daar bruikbare informatie uit te halen. Die informatie leidt tot inzicht dat het bedrijf toelaat in de juiste richting te navigeren.

In die context komt de nood aan een datastrategie duidelijk naar boven. Heeft het bedrijf alle nodige data ter beschikking? Misschien moet de organisatie data uitwisselen met externe partners? En eenmaal de data er zijn: hoe stelt ze die ter beschikking van de medewerkers die ermee aan de slag willen gaan? Is de toegang tot data exclusief voorbehouden aan het BI-team? Of mag de business er ook mee werken, bijvoorbeeld via selfservice tools? Al die aspecten – rond onder meer de herkomst, opslag, beveiliging en het gebruik van data – komen aan bod in de datastrategie.

Procesautomatisering

Een tweede pijler die steunt op het gebruik van data is de automatisering van bedrijfsprocessen. Ook hier moet de datastrategie het nodige kader voorzien. Facturatie, om maar één voorbeeld te geven, is een proces waarbij bedrijven vaak nog in grote mate van manuele tussenkomsten afhangen. Het is een proces dat duidelijk voor automatisering in aanmerking komt, op voorwaarde uiteraard dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar zijn. Wanneer die automatisering slaagt, komt er bij de financiële afdeling tijd vrij voor taken die meer toegevoegde waarde leveren.

Essentieel is daarbij natuurlijk dat de organisatie controleert of de gebruikte data aan alle vereisten voldoen en of de beoogde aanpak compleet is. Bepalingen rond datakwaliteit en andere elementen van data governance, maar ook technische aspecten, zoals de evolutie van de data-architectuur, staan in de datastrategie omschreven. Heel wat van die technische aspecten bevinden zich trouwens op het raakvlak tussen de data- en de IT-strategie.

Datastrategie: de praktische aanpak

Dat een organisatie nood heeft aan een datastrategie, is intussen duidelijk. Maar de managers die daarover beslissen, hebben niet altijd praktische ervaring met data. QuaData ontwikkelde daarom een opleidingstraject dat bedrijven helpt om op managementniveau sneller de eerste praktische stappen te zetten: van businessstrategie naar datastrategie. Het programma omvat een dag opleiding (fysiek, in kleine groepjes) en een halve dag workshop (bij het bedrijf).

Wil je deelnemen aan de opleiding datastrategie? Registreer hier.

Zoek je een sparring partner voor je datastrategie? Contacteer ons.

datastrategie|digitale transformatie