Blog

Datacultuur

De solide basis voor elk datatraject

Bedrijven raken er meer dan ooit van doordrongen dat een data gedreven aanpak de weg vooruit is. Alleen lukt dat niet zonder eerst in te zetten op een gezonde, breed gedragen datacultuur.

Het is een woord dat we almaar vaker lezen: datacultuur. De term wijst op een manier van bedrijfsvoering met een cultuur om beslissingen te onderbouwen met de analyse van data. Die aanpak, waarbij het buikgevoel van een manager niet langer de enige beslissende factor vormt, leidt tot een concurrentieel voordeel. De belangrijkste voorwaarde is dat de onderneming het gebruik en het belang van data meeneemt in haar onderbouw.

Een bedrijf met een volwassen datacultuur beschouwt haar data als assets. Net zoals het dat doet met gebouwen, machines of financiën. Drie elementen zijn daarbij van belang:

Datakwaliteit

De onderneming moet haar data adequaat beheren, zodat ze hun waarde behouden. Net zoals het onderhoud van gebouwen en machines, moet er ook aandacht zijn voor het onderhoud van de data. Zo blijft de kwaliteit ervan op peil blijft.

Bewustzijn

De medewerkers van de onderneming moeten zich ervan bewust zijn dat ze allemaal de rol van datawerker vervullen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen die met een pc, een terminal of ander digitaal toestel werkt, is in principe een datawerker.

Empowerment

Wie het belang van datakwaliteit en de rol als datawerker begrijpt, kan de beschikbare data gebruiken om meerwaarde te creëren. Op zo’n moment zorgt de onderneming voor het empowerment van haar medewerkers.

In de praktijk bestaat er bij veel bedrijven vandaag nog een zekere angst om voluit voor dat empowerment te gaan. Ondernemingen zijn soms bang dat ze via het gebruik van data in de fout zullen gaan. Bijvoorbeeld in de context van GDPR. Het empowerment zit op dat moment echter niet alleen in het bieden van toegang tot data. Het zit ‘m ook in de ondersteuning van dat gebruik. Een bedrijf dat inzet op datacultuur, zorgt er immers voor dat haar datawerkers op een correcte, veilige manier met de data aan de slag gaan.

Verandering in cultuur vraagt tijd

Een bedrijf dat nooit naar z’n data heeft omgekeken, verandert niet zomaar in een data gedreven organisatie. De ontwikkeling en bijsturing van een datacultuur verlopen traag en laten zich niet altijd makkelijk sturen. Er komt onvermijdelijk een uitgebreid luik change management bij kijken.

Mensen veranderen een bepaald gedrag en werkwijze alleen als ze begrijpen waarom die verandering nodig is. Pas wanneer dat begrip er is, kunnen ze zich volledig achter de verandering scharen. Dat vraagt om een heel bewuste en strak beheerde aansturing van de verandering. Dit is nu eenmaal niet het type traject dat uit zichzelf tot het gewenste resultaat leidt.

Technologie stuurt de vraag naar datacultuur

Het gebruik van nieuwe technologie benadrukt telkens opnieuw het belang van data. Van business intelligence en andere vormen van rapportering, tot artificiële intelligentie, machine learning en data science. Er verschijnen almaar meer applicaties die we zonder meer als grootverbruikers van data mogen omschrijven. De efficiëntie van die toepassingen hangt echter rechtstreeks af van de geboden datakwaliteit. En dus van de datacultuur waarin het beheer van die data plaatsvindt.

Alleen: de introductie van nieuwe technologie verloopt sneller dan het tempo waarmee de datacultuur van een onderneming evolueert. Dat is een belangrijke vaststelling. Zonder stevige datacultuur zijn die nieuwe dataprojecten tot mislukken gedoemd. Een onderneming moet het veranderingstraject daarom ten allerlaatste samen met de introductie van de nieuwe technologie opstarten, niet erna.

Bovendien moet ze er rekening mee houden dat de verandering tijd zal vragen. Een stapsgewijze aanpak maakt het traject behapbaar. Door behaalde successen met collega’s te vieren, overtuigen die collega’s elkaar. Daardoor krijgt de ontwikkeling van de datacultuur ook vanop de vloer een groeiend draagvlak.

Meer weten over hoe je de ontwikkeling van een datacultuur in de praktijk aanpakt? Contacteer ons!

Benieuwd naar onze diensten? Ontdek ze hier.

data governance|datastrategie