Blog

Data governance opleidingen

Data governance opleidingen: alles wat je altijd over data wilde weten

QuaData heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in consulting en projectwerk op het vlak van data governance. Heel vaak hoort daar ook een stuk opleiding en training bij. Omdat we merken dat de vraag naar opleiding rond diverse datathema’s bijzonder groot blijft, breiden we ons opleidingsaanbod nu verder uit.

Bij QuaData komen we over het algemeen op twee manieren met de vraag naar opleiding in aanraking. Enerzijds zijn er de projecten die we uitvoeren bij organisaties, waar opleiding een vanzelfsprekend onderdeel van uitmaakt. Denk maar aan de opleiding van data stewards. Heel vaak gaat het immers om medewerkers die we met een nieuwe rol vertrouwd maken.

Anderzijds zien we dat er ook heel wat bedrijven op zoek zijn naar basisinformatie. Ze willen graag de stap zetten naar een professionele omkadering van hun data governance. Ze zijn overtuigd van de voordelen die daaruit zullen voortvloeien, maar ze weten niet goed hoe ze die reis moeten aanvangen. Of ze hebben intussen wel al de eerste stappen rond data governance gezet, maar zoeken extra informatie en ondersteuning. Ook op de vraag van dat type organisaties willen we inspelen met een aangepast opleidingsaanbod.

Agile data governance

 • Tweedaagse opleiding
 • Individueel op locatie of in-house voor het hele team

Deze opleiding is voornamelijk gericht op de data governance lead en de data owner. Het schetst de aanpak en de bijhorende rollen die de basis bieden waarmee je uitgroeit tot een data-driven organisatie. De nadruk ligt op de essentiële pijlers van data governance, zoals datakwaliteit, master data management, metadata management en data-architectuur.

Datastrategie

 • Eén dag theorie op locatie + drie uur workshop in-house
 • Maximaal 5 deelnemers voor de theorie

Bij deze opleiding ligt de focus op de ontwikkeling van een datastrategie, plus de bijhorende roadmap voor de uitvoering van die strategie. Je leert door middel van een praktisch stappenplan hoe een keuze te maken in de manier waarop je de data assets van je organisatie zal inzetten om waarde te creëren.

Datakwaliteit (nieuw in het aanbod)

 • Eéndaagse opleiding
 • Individueel op locatie of in-house

Tijdens deze nieuwe opleiding spelen we in op de vraag naar een meer praktische aanpak van datakwaliteit. De opleiding geeft een antwoord op de vragen die bij veel organisaties leven. Wat zijn goede data? Hoe kun je meten of je over goede data beschikt? Wat kan je doen om de kwaliteit van je data te verbeteren?

Datakwaliteit (business game)

 • Business game: halve dag
 • In-house, 12 tot 24 deelnemers

De business game rond datakwaliteit combineert bewustmaking rond het belang van datakwalaiteit met teambuilding. Het doel van de game is duidelijk: bewustzijn creëren rond het belang van goede data en de rol die elk van ons daarin speelt. Via de game motiveren we de medewerkers om inspanningen te leveren voor betere data.

Data steward (nieuw in het aanbod)

 • Eéndaagse opleiding
 • Individueel op locatie of in-house

Bij de opleiding data steward focust op het praktische luik dat verder bouwt op de bredere data governance-opleiding. In dit traject behandelen we heel concrete vragen. Hoe ondersteun je als data steward zowel de producenten als de gebruikers van data? En hoe bewaak je de kwaliteit van de data? Hoe formuleer je goede definities? En hoe zet je data lineage in om de data in je organisatie beter te begrijpen?

Data literacy (nieuwe opleiding)

 • Twee uur tot een halve dag
 • In-house, op maat van de organisatie

Deze opleiding vindt in-house plaats, op maat van de organisatie, en heeft als doel alle betrokken medewerkers wegwijs te maken in het belang van data. Wat zijn data? Wat kan je ermee doen? Waarom is het belangrijk er correct mee om te gaan? En en hoe ga je er dan correct mee om? Waarde crëeren met data, wat is dat precies? De opleiding verschaft basisinformatie in verband met data aan een breed publiek.

Heb je nog vragen over onze Data Governance opleidingen? Contacteer ons.

Meer info nodig of inschrijven? Klik hier.

data governance|data quality