Blog

Data governance en goede beslissingen

Data governance en goede beslissingen gaan hand in hand

Agile Data governance maakt het mogelijk goede beslissingen te nemen. Maar tegelijk hangt ook de kwaliteit van data governance af van goede beslissingen. Dat maakt het niet altijd makkelijk. Want beslissen is een kunst op zich. Een ding is zeker: data governance en goede beslissingen gaan hand in hand

Via data governance stelt een organisatie zich heel wat doelen: over data beschikken die van goede kwaliteit zijn, data compliant gebruiken, data ter beschikking stellen van wie ze nodig heeft, data correct interpreteren, enzovoort. Anders gezegd: data governance is erop gericht uit te komen bij een omgeving waarin data als een nuttige, bruikbare grondstof dienen.

Data governance organiseert het kader waarin alles gebeurt en houdt toezicht op de toepassing ervan. Anders gezegd: data governance helpt een organisatie goede beslissingen te nemen. Maar om tot dat kader te komen, moet de organisatie eerst zelf diverse, belangrijke beslissingen nemen. Of kort door de bocht: de kwaliteit van data governance hangt samen met die genomen beslissingen.

Vier kenmerken van een goede beslissing

Wat maakt een goede beslissing? Binnen een organisatie bestaat daar doorgaans geen tastbare consensus over. Bij QuaData zien we vier kenmerken om tot een goede beslissing te komen.

Voldoende informatie

Om te kunnen beslissen, moet je op de eerste plaats over voldoende informatie beschikken. Is die informatie er niet, dan moet je eerst de personen aanspreken die je die informatie kunnen verschaffen. Een data governance netwerk zorgt ervoor dat je weet waar je de benodigde informatie kunt verkrijgen, bijvoorbeeld bij een data steward of een data owner.

Néém de beslissing

Een goede beslissing is een genomen beslissing. Soms raakt een dossier helemaal geblokkeerd, bijvoorbeeld omdat de discussies blijven aanslepen en er daarbij almaar meer informatie bovenkomt. Informatie verzamelen is uiteraard nuttig, essentieel zelfs (zie eerder), maar vroeg of laat moet je de knoop doorhakken en een stap vooruitzetten. Een helder motto is daarbij: good enough for now, safe enough to try. Zodra je voldoende informatie hebt om een eerste stap met vertrouwen te zetten, zet je die ook best.

Documenteer de beslissing

Heb je een beslissing genomen, zorg er dan voor dat je die documenteert. Zo staat zwart op wit op basis van welke informatie je de beslissing neemt en welk proces je volgde om tot de beslissing te komen. Wanneer er op een later moment nieuwe informatie beschikbaar is, kun je de beslissing dan makkelijker bijsturen.

Weet wie bevoegd is

Heel belangrijk: een goede beslissing is genomen door iemand die daar bevoegd voor is. In de context van data is het echter vaak lastig om te weten wie welke bevoegdheid heeft. Een data governance framework duidt aan wie formeel bevoegd is.

Aanpassing vraagt inspanning

De vier kenmerken van een goede beslissing tonen duidelijk aan dat het hier om tweerichtingsverkeer gaat. Data governance faciliteert goede beslissingen, maar hangt er tegelijk ook van af. Wie die aspecten hanteert om tot een goede beslissing te komen, kan bovendien niet altijd op een warm onthaal rekenen. Vaak zijn er in een organisatie historisch gegroeide beslissingsstructuren aanwezig, vaak strik hiërarchisch van aard en in silo’s ondergebracht. In de context van data is zo’n strikte aanpak echter niet werkbaar. Data houden zich niet aan silo’s en bevinden zich overal, verspreid over de hele organisatie.

Een andere, gewijzigde aanpak vraagt echter onvermijdelijk een inspanning. Een voorbeeldje maakt het duidelijk. Wanneer verschillende afdelingen verschillende benamingen hanteren voor de klantensegmenten die ze bedienen, is het zinvol over te stappen op één uniforme set namen, die iedereen in het bedrijf gebruikt. Mogelijk gaan alle afdelingen daarmee akkoord. Tegelijk is de kans groot dat iedere afdeling een argument heeft om ‘haar’ benamingen te behouden. Een goede beslissing plaatst zich daarboven: genomen op basis van de juiste informatie, door iemand met de juiste bevoegdheid en correct gedocumenteerd.

Meer weten over hoe data governance en goede beslissingen in jouw organisatie mee het verschil maken? Contacteer ons.

Benieuwd naar onze diensten? Ontdek ze hier.

data governance|data quality