Blog

Data Governance

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Er is niemand die het belang van data governance en data collaboration vandaag nog in twijfel trekt. Maar waar staat jouw onderneming vandaag? En hoe pak jij een data traject aan? Data Governance: een goede voorbereiding is het halve werk!

Meten is weten, dat is op het vlak van data governance niet anders. Daarom starten we bij QuaData vaak projecten met een aantal assessments. Zo helpen we je om snel een beeld te krijgen van de drijfveren voor data governance. Maar ook van de bedrijfscultuur en de actuele stand van zaken rond data governance. Zo beschikken we over een sterke basis waarop je je data governance strategie verder vorm geeft.

Assessment 1: drijfveren voor data governance

Een eerste assessment is erop gericht zicht te krijgen op de drijfveren voor een project rond data governance. Hiervoor ontwikkelden we een vragenlijst die de scores op de belangrijkste drivers makkelijk capteert.

Datakwaliteit en vertrouwen in data

Soms stel je als bedrijf vast dat de gehanteerde data van een onvoldoende kwaliteit is. Dat inzicht is een valabel startpunt voor een project dat de kwaliteit verbetert. Een aanverwant verschijnsel is dat de datakwaliteit objectief gezien wel goed is, maar dat de medewerkers er toch geen vertrouwen in hebben.

Compliance en security

Wetgeving vormt mogelijk een concrete drijfveer voor een dataproject. GDPR is hier wellicht het bekendste voorbeeld, maar het gaat even goed om BCBS 239 (banksector), Solvency II (verzekeringen) en EU1169 (voeding).

Efficiëntie

Naarmate een onderneming groeit, neemt het belang van efficiëntie toe. Zo wordt het bijvoorbeeld interessant om administratieve processen te automatiseren. Daarbij is een voldoende hoge datakwaliteit een minimale vereiste.

Beschikbaarheid

Als bedrijf wil je ook aan de slag gaan met de grote datavolumes, die nog vaak opgesloten zitten in operationele systemen.

Wendbaarheid en aanpasbaarheid

Data moet ruim en snel beschikbaar zijn in het kader van digitale transformatie. Als bedrijf verwacht je immers snel een antwoord op vragen.

Het assessment laat toe om een programma op te stellen dat de juiste prioriteiten stelt. Dat maakt van een traject rond data governance een praktische, tastbare oefening. Dankzij het assessment krijg je als bedrijf zicht op je behoeften en onderneem je op de gepaste manier actie.

Assessment 2: bedrijfscultuur

De aanpak van een traject rond data governance heeft naast een inhoudelijke component (zie assessment 1) ook een cultureel aspect. Om uit te vissen bij welk type aanpak je als bedrijf het meest gebaat bent, laat je best een assessment rond de bedrijfscultuur uitvoeren. Dat resulteert in een benadering die nauw aansluit bij de cultuur van het bedrijf.

Het assessment geeft scores op diverse assen:

  • Een rigide versus een wendbare organisatie
  • Een horizontale versus een verticale hiërarchie
  • En een individueel ingestelde of op samenwerking gerichte cultuur

Assessment 3: stand van zaken

Om een project het juiste startpunt mee te geven, is het essentieel om een duidelijk zicht te hebben op je actuele stand van zaken. Daarom brengt het derde assessment formeel de bestaande inspanningen rond data governance in beeld. Dat zorgt bij alle betrokken partijen voor consensus over de situatie ‘as is’, als vertrekpunt voor het traject richting ‘to be’.

Drie invalshoeken

De resultaten van de drie assessments zorgen voor drie invalshoeken. Voor drie manieren om de behoeften en ambities van je organisatie te bekijken en een passende aanpak te definiëren. De assessments vormen een even grondige als onmisbare voorbereiding op het eigenlijke datatraject. Die voorbereiding vermijdt dat je als bedrijf je blindelings in een traject stort dat – bij gebrek aan inzicht en richting – alleen maar op een teleurstelling uitdraait. Data Governance: een goede voorbereiding is het halve werk!

Meer weten over het data governance framework van QuaData? Lees het hier!

Wat hebben we nog in ons aanbod? Ontdek het snel!

data governance