Blog

Data governance

Data governance aan concrete bedrijfsdoelstellingen koppelen. Hoe doe je dat?

Data governance wollig, weinig tastbaar of moeilijk meetbaar? Dat is helemaal niet zo! Wie data governance ernstig neemt, zorgt ervoor om de geboekte resultaten in kaart te brengen en te koppelen aan concrete bedrijfsdoelstellingen. Om correct te meten hanteer je daarbij zowel KPI’s als OKR’s. Data governance aan concrete bedrijfsdoelstellingen koppelen, je leest hier hoe.

In vorige blogposts hadden we het al uitgebreid over het belang van data governance. De idee achter data governance is in principe heel eenvoudig. Hoe efficiënter een bedrijf z’n data beheert en erin slaagt de investering in dat databeheer te benutten, hoe meer waarde het creëert. En ook hier geldt: meten is weten. Om na te gaan in welke mate de geleverde inspanning resultaat oplevert, is het nodig om metingen uit te voeren.

OKR’s: Objectives & Key Results

Om op korte termijn zicht te krijgen op het resultaat van een investering, maak je gebruik van OKR’s. Kenmerkend voor die manier van meten is dat je daarbij aan een zeer concrete doelstelling meerdere, objectief meetbare resultaten koppelt. Het verwijt dat data governance te weinig met je business zou zijn gelinkt, veeg je hiermee direct van tafel. Het gestelde objectief is immers een business doelstelling, die je via de key results met harde cijfers beoordeelt.

Een voorbeeld

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe je OKR’s inzet. Stel, een reisorganisatie wil de verkoop aanzwengelen. Ze stelt daarbij een duidelijke business doelstelling. Meer verkoop realiseren via het inzetten van gepersonaliseerde, digitale marketing. Om die digitale marketig succesvol te maken, is echter meer en betere data nodig. De organisatie gaat daarom de scores op drie key results meten. Ze wil van 50% van de klanten weten wat het reis-continent van hun voorkeur is. Daarnaast wil ze minstens 90% van de klanten bereiken via e-mail. Tenslotte wil de organisatie van elke pakketreis uit de product database het continent en het type reis kennen.

Kunnen we dat soort oefeningen als een vorm van data governance beschouwen? Uiteraard. Want in dit specifieke geval situeert het vraagstuk zich op het vlak van datakwaliteit. De inspanningen zijn erop gericht om lege velden in de databank in te vullen. Het gaat om databeleid, onder de vorm van een oefening die aan een concreet business objectief is gelinkt. De gehanteerde key results zijn daarbij heel praktische, meetbare elementen. De organisatie kan hier gericht acties opzetten om de scores op de verschillende metingen te verbeteren. Zo slaagt ze erin om het objectief te behalen. Eenmaal dat is gelukt, kan ze het objectief scherper stellen en nieuwe streefcijfers definiëren voor de key results. Zo laat het gebruik van OKR’s een organisatie toe om op korte termijn, stap voor stap en op een agile manier, vooruitgang te boeken.

KPI’s: Key Performance Indicators

Maar wat dan met het gebruik van KPI’s, de indicatoren die traditioneel in management rapportering op de voorgrond treden? Wel, ook KPI’s zijn nuttig in de context van data governance. Waar OKR’s heel concreet op actie zijn gericht, laten KPI’s toe om een bepaalde evolutie – bijvoorbeeld het globale niveau van datakwaliteit – vanop een iets grotere afstand te bewaken.

Keren we even terug naar het voorbeeld van de reisorganisatie die via e-mail gepersonaliseerde boodschappen uitstuurt. Het aantal klanten dat na ontvangst van die e-mail voor opt-out kiest, vormt een interessante KPI. In dit geval moeten we de KPI beschouwen als een vorm van trendmeting. Wanneer klanten massaal voor opt-out kiezen, is er wellicht iets aan de hand dat onmiddellijke actie vraagt. De KPI vormt in dat geval de trigger voor een tussenkomst die zich dan opnieuw heel concreet op OKR’s baseert.

Data gedreven strategie

Hoe koppel je data governance aan concrete bedrijfsdoelstellingen? Het gebruik van KPI’s en OKR’s biedt hiervoor een manier. Dat verandert data governance van een vluchtig begrip in een praktische, tastbare inspanning. Stilstaan bij het nut van OKR’s is bovendien essentieel voor al wie zich op basis van data governance in een data gedreven organisatie wil omvormen. Wie de inspanningen rond data governance niet meet, vaart blind. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Het gebruik van OKR’s maakt de data gedreven aanpak van een organisatie net heel concreet.

Wil je weten hoe jij data governance aan jouw concrete bedrijfsdoelstellingen koppelt? En zo je business naar een hoger niveau tilt? Contacteer ons!

Ben je benieuwd naar wat we nog allemaal kunnen? Check ons portfolio.

data governance