Blog

Chief Data Officer

Heeft jouw bedrijf al een Chief Data Officer?

Sinds enige tijd is de C-suite een nieuwe functie rijker: de CDO, voluit Chief Data Officer of Chief Digital Officer. De rol van de CDO bevindt zich op het kruispunt tussen business, technologie en data. Heeft jouw bedrijf er straks ook een nodig?

De CDO duikt vaak op in de context van digitale transformatie. Los van het eigenlijke veranderingstraject en het gebruik van nieuwe technologie, is daar immers nog een onmisbaar aspect aan verbonden: het hele verhaal steunt op data. Dat bedrijven er intussen meer en meer voor kiezen een CDO aan te stellen, zegt op zich al heel wat. De uitbreiding van de C-suite gebeurt niet bepaald elke dag.

Nieuwe rol

De rol van de Chief Data Officer is wel degelijk nieuw. Enerzijds moet hij of zij heel dicht bij de business staan. Digitale transformatie is erop gericht de bestaande business te ondersteunen en tegelijk nieuwe business te creëren. Omdat er een belangrijke technologische component aan verbonden is, staat de CDO ook dicht bij IT. Toch is de rol van CDO niet zomaar aan het takenpakket van de CIO toe te voegen. Op zich staat de CDO los van de technologie. Terwijl de CIO een technologisch profiel is met een goed begrip van de business, is de CDO een businessprofiel met een goed begrip van de gebruikte technologie.

Digitale strategie

Belangrijk is vooral dat de onderneming met de CDO iemand in huis heeft die de digitale transformatie aanstuurt. Uit onderzoek van de ICT-vereniging Beltug blijkt dat driekwart van de Belgische bedrijven met digitale transformatie bezig is, maar dat grofweg de helft daarvan geen formele digitale strategie heeft. Kortom: in de praktijk gaat het nog te vaak om kleinere digitale projectjes, waarvan we ons terecht mogen afvragen in welke mate ze op transformatie zijn gericht. Hier kan de CDO het verschil maken. De CDO stippelt de digitale strategie uit en bewaakt haar uitvoering. Meer nog: het feit dat een onderneming een CDO aanstelt, is op zich al een strategische keuze.

Geloof in transformatie

Daaruit blijkt eens te meer dat niet de technologische component van een digitale transformatie de grootste uitdaging vormt, maar wel de organisatorische wendbaarheid die erbij vereist is. Het echte werk situeert zich bij de verandering in de organisatie. Dat vraagt nog altijd de meeste tijd en energie. Ook hier maakt de CDO het verschil, omdat hij het geloof in de transformatie onderstreept. De CDO is daarom bij uitstek iemand die inzet op verandering en de bijhorende communicatie. De CDO ontwikkelt een visie, legt de vinger op de toegevoegde waarde ervan voor de onderneming en formuleert heel precies wat het oplevert – niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de medewerkers.

Start met een proof of concept

Heeft jouw onderneming nood aan een CDO? Mogelijk wel, zeker wanneer je het pad van de digitale transformatie op een ernstige manier wil aanvatten. Zijn er twijfels over de toegevoegde waarde van een CDO, dan kan het een oplossing zijn om tijdelijk een externe CDO in te huren. De brede ervaring van zo’n consultant helpt het bedrijf om de eerste, experimentele fase van zijn digitale transformatie af te dekken. Blijken de eerste proofs of concept succesvol, dan is de tijd rijp om er voluit voor te gaan, met een CDO als het formele gezicht van de digitale transformatie.

Meer weten over wat een CDO voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur ons gerust een bericht!

Benieuwd wat we nog allemaal voor je organisatie kunnen oplossen? Check dan hier ons aanbod.

data governance|datastrategie