Blog

Agile data governance

Agile data governance is een rollenspel

Met de rollen van data steward en data owner ben je intussen wellicht vertrouwd. Maar weet je ook wat een data watcher, data broker, data influencer en data facilitator voor Agile data governance binnen je bedrijf kunnen betekenen? Agile data governance is een rollenspel.

Functies en rollen

De werking van je bedrijf steunt op functies en rollen. Iemands functie omschrijft nauwkeurig zijn verantwoordelijkheid. Maar een functie omvat ook verschillende rollen die zowel aan technische als business aspecten verbonden zijn. Agile data governance is gebaseerd op een geheel van rollen. Zo gebeurt het dat iemand met de functie van project manager binnen het kader van het databeleid van je bedrijf de rol van data owner opneemt.

Traditionele aanpak

Bij de traditionele aanpak van Data Governance treden er meestal twee kernrollen op de voorgrond. Dat zijn de rollen van data steward en data owner. De data steward draagt een uitvoerende verantwoordelijkheid, terwijl de data owner een beslissende verantwoordelijkheid opneemt. Het zijn bij uitstek twee business rollen, al heeft de data steward soms een iets meer technisch profiel. Bij een eerder operationele invulling van de rol staat de data steward onder meer in voor de data input. Maar even goed begeeft de data steward zich meer op business terrein, via de analyse van data of door mee te werken aan de ontwikkeling van het ruimere databeleid.

Extra data rollen

Agile data governance gaat een stuk verder dan traditionele Data Governance. Want elk departement binnen je bedrijf heeft andere databehoeften. Dat vraagt om goede afspraken en sterk overleg rond de status, het beheer en het gebruik van data binnen de diverse afdelingen van je organisatie. Om Agile data governance succesvol uit te bouwen is er, naast de klassieke business rollen van data steward en data owner, nood aan andere ondersteunende data rollen. De invulling van die rollen hangt af van de doelstellingen die je bedrijf voor ogen heeft, bijvoorbeeld op het vlak van compliance of datakwaliteit. We geven alvast een paar voorbeelden.

Data watcher

De data watcher waakt over de verschillende aspecten van compliance. Hij staat onder meer in voor de transparantie van de data bij de eindgebruiker in functie van de GDPR.

Data broker

Op vraag van de business bezorgt de data broker de gewenste data. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de teams voor Data Governance en BI.

Data influencer

De data influencer versterkt de data awareness binnen je bedrijf. Hij legt aan de business uit welke opportuniteiten dataprojecten bieden en helpt business cases opstellen. De rol van data influencer is cruciaal voor de digitale transformatie van een organisatie.

Data facilitator

De data facilitator is de onmisbare data coach. Hij vormt binnen je bedrijf het aanspreekpunt voor elke vraag rond data, ook op management niveau.

Aan de slag

Zoals je merkt, stopt de data strategie van een bedrijf niet bij het aanduiden van data owners en data stewards. Wie de vruchten wil plukken van succesvolle Agile data governance, moet z’n behoeften rond data in kaart brengen, om daar dan de juiste data rollen aan toe te wijzen: business rollen en ondersteunende rollen. Zorg dus eerst voor een nauwkeurige, inhoudelijke omschrijving van de rollen en ga daarna op zoek naar de juiste mensen.

Benieuwd hoe jij Agile data governance in de praktijk brengt in jouw onderneming? QuaData helpt je de juiste rollen definiëren en toewijzen. Bekijk hier ons aanbod!

data governance