Blog

Agile data governance

Bouwen op concrete resultaten

Data governance is voor veel bedrijven onbekend terrein. Een agile aanpak laat toe op korte termijn stappen te zetten die concrete toegevoegde waarde opleveren. Inès Herbosch is data governance expert bij QuaData. Sinds september 2019 werkt ze op een data governance traject bij Telenet. We vroegen Inès naar haar visie op agile data governance.

Agile Data Governance

Wat is volgens jou anders wanneer je data governance opzet in een agile omgeving tegenover een klassieke hiërarchische organisatie?

Inès Herbosch: “De klassieke watervalmethode is top-down aangestuurd en mondt doorgaans uit in een lang traject. In vergelijking daarmee biedt een agile omgeving meer ruimte. Je werkt zelfsturend en in kleine stapjes. Per kwartaal lever je een concrete doelstelling op. Dat maakt het traject zichtbaar. Elk kwartaal kun je laten zien wat je rond data governance hebt bereikt. Belangrijk is natuurlijk dat je elke stap telkens verankert in de organisatie, om daar dan verder op te bouwen. Een ander voordeel is dat je in een agile omgeving met concrete use cases kunt werken, wat toelaat op korte termijn concrete toegevoegde waarde aan te tonen. In de klassieke methode ligt dat moeilijker.”

Wat zijn de concrete uitdagingen van de agile aanpak?

“Medewerkers in een klassieke organisatie zijn het gewend om top-down iets opgelegd te krijgen. Uiteraard moet zo’n opgelegde verandering werkbaar zijn. Maar toch, het blijft vooral een opgelegde taak. In een agile omgeving bestaat de uitdaging erin iedereen mee te krijgen. Je werkt er met kleinere, zelfsturende teams, zoals squads en tribes. Dat maakt het soms moeilijk om een oefening rond data governance te doen slagen. Daarnaast is het in een agile omgeving lastiger om de datadomeinen te definiëren. Er zijn minder strikte silo’s, meer gedeelde data. Daardoor is er vaak geen end-to-end zicht op de data. Om dat te bekomen is overleg nodig. En dat kan best een uitdaging vormen.”

Pragmatische aanpak

Agile is een vrij nieuw domein, met heel wat nieuwe rollen. Hoe laat je die aansluiten op de datarollen die bij data governance vereist zijn?

“Ook dat is vaak een challenge. Mijn stelregel luidt: hoe minder extra rollen, hoe beter. De toevoeging van nieuwe rollen zorgt alleen maar voor meer complexiteit. Bekijk het pragmatisch. Als blijkt dat de rol van data custodian, bijvoorbeeld, grotendeels overlapt met die van application owner, dan breng je die beter samen in één rol.”

Waarom is de klassieke aanpak, die vooral gericht is op planning en controle, moeilijk te combineren met agile?

“Bij de agile benadering zijn er meer testen voorzien en wordt er bijvoorbeeld meer met een minimum viable product gewerkt. Dat zorgt sneller voor een concreet resultaat, maar maakt planning en controle inderdaad lastiger. Bij een agile aanpak moet je die elementen van bij de start in je werk inbedden. Je kunt er niet mee wachten tot op het eind van het traject.”

Laat data governance zich op een agile manier aanpakken?

“Zeker. Het is een goede manier om snel kleine successen te boeken. Bovendien werk je tegelijk stap voor stap op de datakwaliteit. Dat maakt de meerwaarde van data governance snel duidelijk – in tijd en geld. Tegelijk versnel je het proces, vergeleken met de klassieke benadering, waardoor je mogelijke frustraties vermijdt. De belangrijkste tip is hierbij om met cases heel snel de toegevoegde waarde voor de business duidelijk te maken.”

Wat is daarbij het beste startpunt?

“Ik raad altijd aan om te beginnen met de kritieke data-elementen. Dat zijn de datapunten waar de meeste waarde in schuilt en die de meeste impact hebben op de business. Heel vaak zijn dat de klantendata. Die zijn voor zowat elk proces belangrijk: verkoop, facturatie, helpdesk, etc.”

Opportuniteit

Wat doe je als je data governance op een agile manier wil aanpakken, maar het bedrijf als geheel nog volop in de klassieke benadering zit?

“Dat biedt net een opportuniteit! Door data governance agile te benaderen wijs je makkelijk op de concrete resultaten. Dat zorgt voor inzicht dat bruikbaar is in andere domeinen. Dankzij die korte trajecten met duidelijke resultaten meet je ook beter en sneller de impact van data governance.”

Tot slot, wat vind je zelf het leukste aan je job als data governance expert?

“Het is fijn om op korte termijn concrete stappen te zetten en successen te boeken. Dat werkt heel motiverend om de data governance binnen een organisatie naar een volgend niveau te brengen. Voor heel wat bedrijven en hun medewerkers is data governance nieuw terrein. Het mooiste blijft als je kunt aantonen hoe data governance concreet bijdraagt aan de organisatie, hoe het écht iets oplevert.”

Inès Herbosch, data governance expert.

Meer weten over data governance? Contacteer ons!

Ben je benieuwd naar wat QuaData je nog kan bieden? Check hier!

data governance