Blog

Datakwaliteit

De sleutel tot succesvol CRM

Zowel grote als kleine bedrijven maken steeds meer gebruik van een CRM-systeem. De cloud maakt het gebruik hiervan makkelijk en relatief goedkoop. Maar de implementatie van zo’n systeem betekent niet dat de datakwaliteit daardoor automatisch toeneemt. Kwalitatieve data blijft aandacht vragen en verdient vanaf de start van je project prioriteit.

Dankzij de digitalisering gebruiken bedrijven CRM-data voor het creëren van bedrijfswaarde. Denken we maar aan de analyse van data om inzicht te krijgen in toekomstige verkoopcijfers. Maar ook bij het vinden van opportuniteiten rond cross- en up-selling. Tot de automatische berekening van commissies van verkopers toe. De belangrijkste voorwaarde is dat de data correct in je CRM-systeem staan en ook actueel zijn.

Datakwaliteit en CRM

Wil je dat je gebruikers op een kwaliteitsvolle manier met een nieuw CRM-systeem werken? Dan zal je hen moeten motiveren. Maar hoe doe je dat? Eigenlijk is het heel eenvoudig: door aandacht te besteden aan onderstaande zes factoren!

Maak allereerst de voordelen duidelijk zichtbaar

Betrek dus je gebruikers vanaf de start bij het project. Met andere woorden: vraag duidelijk naar hun behoeften en vul die in met het CRM-systeem.

Zorg vervolgens voor een kwalitatieve datamigratie

Het is van cruciaal belang om je data uit het oude systeem eerst op te schonen. Daarna breng je ze pas in het nieuwe CRM-systeem onder. Want doe je dat niet, dan blijft de datakwaliteit slecht. En loop je het risico dat er bij je gebruikers weerstand ontstaat omdat het nieuwe systeem geen duidelijke verbetering toont.

Activeer daarna datakwaliteit tools 

Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die CRM-applicaties bieden om de datakwaliteit te waarborgen. Valideer bijvoorbeeld automatisch btw-nummers, adressen, namen en dubbele klantengegevens.

Automatiseer dan je processen

CRM-systemen bieden namelijk de mogelijkheid om verschillende processen in je organisatie te automatiseren, zoals verkoop, customer service en marketing. Het is wel belangrijk om al die processen stap voor stap te veranderen. Verbeter en automatiseer best proces per proces. Daarnaast is het belangrijk om per proces van tevoren met je gebruikers te overleggen welke verbeteringen hun werk makkelijker maken.

Voorzie ook de nodige training

Bij een CRM-implementatie is het enorm belangrijk om zowel technische als inhoudelijke training te voorzien. Leer gebruikers vooral waarom datakwaliteit belangrijk is voor henzelf en de hele organisatie.

Zorg tenslotte voor monitoring

Maak het kwaliteitsniveau en de evolutie van data zichtbaar. Het helpt om je gebruikers blijvend te motiveren en verbeteringen door te voeren. Dit doe je bijvoorbeeld door het opzetten van een geautomatiseerd dashboard.

Datakwaliteit prioritair

Bedrijven die tijdens een CRM-project weinig aandacht hebben voor datakwaliteit, ervaren na verloop van tijd onvermijdelijk problemen. Ze kunnen de data niet gebruiken om verkoopcijfers te voorspellen omdat de datakwaliteit te laag is. Dat probleem oplossen vraagt extra tijd en kosten. Beter voorkomen dan genezen! Daarom is het belangrijk om vanaf de start van een CRM-project datakwaliteit prioritair te maken.

Wil je meer waarde halen uit je CRM-data door betere datakwaliteit? Lees dan hier meer over ons aanbod of contacteer ons via info@quadata.eu

data quality