Blog

Data Fluency

Hoe optimaliseer je de Data Fluency van je organisatie om écht data-driven te worden?

Data Fluency? De meesten onder jullie zullen dit kennen als Data Literacy. De term is hot, maar eerlijk gezegd ook wat overtrokken. Want als je niet data literate bent, betekent dat dan dat je compleet ‘data-ongeletterd’ bent? Meestal is dat niet het geval. Daarom spreken we bij QuaData van Data fluency, dat al veel positiever klinkt. Toch doen veel bedrijven er goed aan het niveau van de data fluency van hun medewerkers te verhogen. Dat is nodig wanneer je data-driven – in de ware zin van het woord – aan de slag wil.

Data fluency omvat de vaardigheden die je nodig hebt om data te ontdekken en te exploreren, die data correct te interpreteren en er vervolgens betekenisvol mee te communiceren. Om dat te realiseren, moet je niet alleen de skills van je medewerkers verbeteren. Ook je organisatie dient er de juiste vaardigheden en datacultuur voor te ontwikkelen.

Focus op vier componenten

Om je medewerkers en organisatie ‘datageletterd’ te maken, moeten verschillende zaken op orde staan. Ten eerste moeten de medewerkers in staat zijn relevante data te vinden en te ontdekken. Ze moeten weten over welke gegevens ze kunnen beschikken. En als medewerker moet je die data weten te vinden, op een gemakkelijk bereikbare plaats binnen de organisatie.

Ten tweede slaat data fluency op het correct begrijpen van de data. Daarvoor heeft de organisatie nood aan een gemeenschappelijke taal, die ook gedocumenteerd staat en ter beschikking van elke medewerker.

Verder gaat data fluency over het correcte gebruik van data. Als medewerker moet je de wettelijke en sectorale regels rond dat gebruik kennen. Zo moet je kunnen werken binnen het kader van de GDPR en moet je bijvoorbeeld weten welke data je met wie mag delen.

Ten slotte omvat data fluency het evalueren en verbeteren van data. Als medewerker moet je de reflex hebben om de kwaliteit van data te bevragen. En als organisatie moet je in staat zijn de kwaliteit van de data te bewaken en verzekeren.

Hoe maak je werk van de Data Fluency?

Hoe verhoog je het niveau van de data fluency in je organisatie? Wel, hiervoor dien je werk te maken van data governance, zowel voor het algemeen opzetten van je organisatie, als voor het ontwikkelen van de nodige vaardigheden bij je medewerkers.

Welke skills je mensen dan precies nodig hebben? Dat hangt sterk af van de rollen die de medewerkers opnemen. Binnen een BI-team, bijvoorbeeld, moet wellicht niet iedereen de technische skills hebben om datamodellen te maken. Maar hoogstwaarschijnlijk moeten de meeste teamleden wel in staat zijn rapporten en visualisaties te maken en te interpreteren.

Het voorbeeld geeft het meteen aan: er bestaat geen kant-en-klare opleiding waarmee je al je medewerkers in één klap data fluent maakt. Wil je hierop inzetten, dan doe je dat best met een opleidingsprogramma op maat. De opleidingen moeten voldoende diepgang bieden en aangepast zijn aan verschillende doelgroepen binnen de organisatie. De ontwikkeling van specifieke vaardigheden gebeurt nu eenmaal niet van de ene dag op de andere.

Traject op maat

Bij QuaData detecteren we exact waar je organisatie en medewerkers tegenaan lopen op het vlak van data fluency. En dus ook tot welke doelgroep je mensen behoren en welke vaardigheden zij missen. Daarna stellen we een opleidingsprogramma samen dat exact is afgestemd op hun noden.

Dat programma bouwen we op rond de vier componenten van data fluency die eerder in deze blog aan bod kwamen. De bedoeling is dat je organisatie en medewerkers aansluitend op de juiste manier in staat zijn data te exploreren, te begrijpen en er betekenisvol mee te communiceren

Wil je de data fluency binnen je organisatie verbeteren en zo écht data-driven worden? QuaData helpt je graag op weg. Contacteer ons.

Benieuwd naar onze diensten? Ontdek ze hier.

data governance|data quality|datastrategie|digitale transformatie