Blog

Data Owner

De data owner neemt de beslissing

Afhankelijk van de doelen die een bedrijf zich stelt met zijn data governance, moet het verschillende datarollen invullen. De data owners krijgen daarbij de verantwoordelijkheid over hun specifieke datadomeinen en hakken de juiste knopen door.

We hebben het in onze blogs al vaker gehad over de rol van de data steward. Die is in het kader van data governance ronduit onontbeerlijk. Wanneer een organisatie haar doelstellingen rond data governance echt wil bereiken, is het inzetten van enkel data stewards echter niet voldoende. Dat is wanneer de data owner op het toneel verschijnt.

In de organisatie staat de data owner hoger dan de data steward. Deze persoon vervult een rol met beslissingsmacht. In deze rol hak je knopen door en beslis je onder meer over de toewijzing van budgetten, maar ook over inhoudelijke beslissingen zoals data definities of het vastleggen van de juiste datakwaliteitregels. De data owner draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor een specifiek datadomein.

Elke data owner is anders

Tegelijk bestaat er geen eenduidige manier om de rol van data owner in te vullen. Hoe dat gebeurt, hangt immers grotendeels af van de uitdagingen op het vlak van data waar een organisatie tegenaan kijkt. Soms hebben die vooral met compliance te maken, soms met datakwaliteit, dan weer met digitalisering of met de beschikbaarheid van data.

Naast de concrete insteek is het ook belangrijk oog te hebben voor het werkvolume dat de rol van data owner met zich meebrengt. Eén enkele medewerker die de verantwoordelijkheid neemt voor de hele organisatie, is doorgaans niet haalbaar. In de praktijk ontfermt een data owner zich over één of enkele specifieke datadomeinen, maar zelden over allemaal tegelijk.

Verantwoordelijkheid

Mogelijk is de titel ‘data owner’ binnen de organisatie licht misleidend. Deze persoon is uiteraard geen eigenaar van de data in de letterlijke zin. Het gaat niet om eigendom, wel om het nemen van verantwoordelijkheid. Deze mensen situeren zich daardoor eerder op tactisch niveau, terwijl de data stewards zich in de operationele laag bevinden.

Tegelijk kunnen de twee rollen niet zonder elkaar. Het is een duobaan: de combinatie van data owner en data steward zorgt voor een wisselwerking. Beide rollen bij dezelfde persoon neerleggen – een medewerker met de spreekwoordelijke twee petten – blijkt in de praktijk vaak minder goed uit te pakken, al was het maar omdat de rol van data steward op zich al vaak meer tijdsintensief is.

Business, technologie en data

Ook de concrete rolverdeling tussen data owner en data steward hangt opnieuw van de praktijk af. Het is telkens weer maatwerk, in functie van de concrete situatie. Copy/paste van de aanpak van een andere afdeling of organisatie biedt geen enkele garantie op succes. Belangrijk is wel dat deze medewerker bij voorkeur een businessprofiel heeft. Inzicht in de business is de belangrijkste vereiste om in deze rol te kunnen starten.

Vervolgens ontwikkelt deze persoon de nodige expertise via een leertraject. Dat gebeurt wanneer de medewerker zich effectief in de data verdiept. De expertise die hij daarbij ontwikkelt, steunt op twee pijlers: de gebruikte technologie, waar de IT-afdeling voor verantwoordelijk is, en de data zelf, die tot het kennisdomein van de business behoren.

Het laatste woord

Met het correcte inzicht in business, technologie en data is de data owner in staat de juiste beslissingen te nemen. De data governance lead is dan wel diegene het data governance traject coördineert, het zijn de data owners die – elk in hun specifieke datadomein – het laatste woord hebben.

Wil je meer weten over de invulling van de rollen bij het data governance traject van jouw organisatie? Nood aan coaching van jouw data owners? Contacteer ons.

Ben je benieuwd naar onze diensten? Ontdek ze hier.

data governance