Blog

Data governance is geen overhead

Data governance is geen overhead als je het goed aanpakt

Data governance kampt met een hardnekkig imagoprobleem. Veel organisaties beschouwen die strategische discipline als een operationele kostenpost. In het slechtste geval zien ze er de noodzaak niet van in. In het beste geval geldt data governance er als een noodzakelijk kwaad. Maar met de juiste aanpak hoeft het dat helemaal niet te zijn. Data governance is geen overhead als je het goed aanpakt!

Zoals wel vaker is ook dit imagoprobleem grotendeels toe te schrijven aan onwetendheid en vooroordelen. Velen hebben een verkeerd of onvolledig beeld van data governance. Ze hebben een kijk die niet noodzakelijk strookt met de werkelijkheid. Maar Data governance is geen overhead. Met correcte informatie kan je dat beeld al aanzienlijk bijstellen.

Veel geblaat, maar weinig wol?

Een typische valkuil is dat een bedrijf data governance geen strategische waarde toekent. Data governance lijkt de business niet direct te ondersteunen, waardoor het schijnbaar ook niet onmiddellijk een meetbaar rendement oplevert. Niets is uiteraard minder waar. Data governance is er net voor de business.

Meer dan een checklijst

Het omgekeerde bestaat helaas ook: organisaties die data governance enkel als iets meet- en controleerbaars zien, waardoor ze dreigen te vervallen in het plichtmatig afvinken van checklijstjes. Dan bevestigt het foutieve beeld van data governance als een bureaucratische verplichting. Data governance is echter veel meer dan het blind naleven van regeltjes.

The proof of the pudding…

Hoe je data governance precies aanpakt, bepaalt in belangrijke mate de perceptie ervan. Slecht uitgevoerde data governance kan inderdaad in bureaucratie ontaarden en voor de gevreesde overhead zorgen. Maar dat hoeft uiteraard niet per definitie het geval te zijn. Hier alvast een handvol concrete tips om het beter te doen:

1. Doe de juiste dingen (en meet ze)

Wat hoop je finaal te bereiken met data governance? Met die centrale vraag begint alles. Anders geformuleerd: welk primair probleem moet data governance voor jou oplossen? Zijn het de kwaliteit en betrouwbaarheid van je data die beter moeten? Of wil je het gebruik en de inzetbaarheid van je data optimaliseren? En over welke data hebben we het dan precies: je productdata? Je klantendata? Al je operationele data?

Nog te vaak gaat het initiëren van data governance van start zonder dat die doelen vooraf grondig zijn geanalyseerd en gedefinieerd. Maar als die doelen onvoldoende vastliggen, kun je uiteraard nooit aantonen dat je aan de verwachtingen voldoet. Net daarom is het belangrijk om de doelen meetbaar te maken: hoe ga je anders aantonen dat data governance waarde heeft voor je organisatie?

2. Responsabiliseer je medewerkers en geef ze het nodige vertrouwen

De medewerkers die het dichtst bij de data staan, weten in de regel ook het best wat er nodig is voor een optimale data governance. Alleen vraagt dat van leidinggevenden de bereidheid om die medewerkers daar ook de nodige ruimte toe te geven. Micromanagers en controlefreaks doen hier meer kwaad dan goed.

3. Stel prioriteiten en doe ook niet meer dan in eerste instantie nodig is

Probeer niet alles overal tegelijk te doen, maar pak eerst de datadomeinen aan waar de nood het hoogst is. Zorg ervoor dat de omvang van je governance team past bij het probleem dat je probeert op te lossen. Ga voor een iteratieve aanpak: begin klein, bouw stap voor stap je data governance op en toon na elke stap de waarde aan van wat je aan het doen bent.

Het principe van een data servicedesk kan helpen om je prioriteiten beter te bepalen. Geef je medewerkers de mogelijkheid om aan te geven waar zij op dagelijkse basis problemen ervaren met data. Zo kunnen de verantwoordelijken voor data governance een prioriteitenlijst opstellen. Tegelijk maken tickets voor ad-hocproblemen de recurrente problemen zichtbaar. Zo kom je op termijn ook te weten welke problemen je structureel moet aanpakken.

4. Benoem een data governance lead

Zeker in de beginfase heb je een coach en coördinator nodig die je data governance op de sporen houdt. Eenmaal je data governance een grotere maturiteit heeft en beter is ingebed in je organisatie, is er ook minder sturing nodig.

5. Zorg voor open communicatie en de nodige bewustmaking van je medewerkers, ook bij problemen met data

Problemen los je niet op door ze onder de mat te vegen, maar door ze open en bloot aan te pakken. Stop je data governance team dus niet ergens ver weg in een hoekje, maar zet het letterlijk centraal in je organisatie, waar iedereen het vlot kan aanspreken.

Wil je ontdekken hoe data governance geen overhead is voor jouw organisatie? Contacteer ons.

Benieuwd naar onze diensten? Ontdek ze hier.

data governance|datastrategie