Blog

Agile data governance

Praktisch resultaat met data governance

Agile data governance richt zich op de meetbare oplossing van een concreet probleem met data . Het is dus niet zomaar governance om de governance, maar een oefening met een tastbare return. Ontdek hier Agile data governance: praktisch resultaat met data governance!

De klassieke kijk op data governance ontstond in de jaren 90 bij grote, vooral Amerikaanse bedrijven. Data governance kwam er op de agenda omdat het moest. Nieuwe regelgeving – onder meer in de financiële sector – verplichtte hen de betrouwbaarheid van hun data aan te tonen. Die roots hebben de perceptie van data governance sterk beïnvloed: een strikt hiërarchisch georganiseerde aanpak, vooral gericht op het opstellen van regels en standaarden om die dan vervolgens strikt te controleren.

Nieuwe kijk op data

Alleen: in een Belgische onderneming anno 2021 gaat het er heel anders aan toe dan in de silo’s van een Amerikaanse bank dertig jaar geleden. Niet alleen is zo’n bedrijf helemaal anders qua structuur, ook het data landschap is compleet veranderd. Bedrijven beheren vandaag veel grotere volumes en andere types data. En ze doen er ook veel meer mee. Data vormt de onmisbare grondstof voor heel wat processen en activiteiten.

Als gevolg daarvan zien de drivers voor data governance er helemaal anders uit dan enkele decennia geleden. Data governance is niet louter nodig in het kader van compliance. Evengoed vormt datakwaliteit bij een bedrijf een hefboom om de operationele efficiëntie te verhogen of fungeren data als brandstof voor innovatie. Het zorgt dat een onderneming op een heel andere manier naar data en data governance kijkt.

Agile data governance

Om die reden gebruiken we bij QuaData de term agile data governance of data collaboration. Er bestaan namelijk niet alleen meer vragen om met data aan de slag te gaan, er is ook een veel bredere waaier aan antwoorden mogelijk. Zoals gezegd blijven die niet beperkt tot compliance. Bovendien leiden verschillende datatypes tot verschillende soorten vraagstukken, die elk op hun manier om een ander type data governance vragen.

Maar hoe slaag je erin data governance op een agile manier te benaderen? Dat doe je door af te stappen van de klassieke, top-down en hiërarchisch gedefinieerde aanpak van data governance. Agile data governance ziet niet langer een regelgevend kader als startpunt, maar beschouwt data governance als een operationeel proces. Data governance heeft daarbij geen controlerende, maar een faciliterende rol. Het is de taak van data governance om ervoor te zorgen dat alles op het vlak van data vlot verloopt.

Concrete oplossingen voor concrete problemen

Agile data governance start in de praktijk vanuit een concreet probleem binnen de organisatie, niet vanuit de verplichting die extern – bijvoorbeeld door de wet – of intern is opgelegd. Zo’n praktisch probleem vinden we bijvoorbeeld vaak bij de data scientists of de data analisten. Zeventig procent van hun tijd spenderen ze aan de voorbereiding van de data, waarna amper dertig procent overblijft voor analyse. Een concrete ingreep op het niveau van de data zelf zou daar voor een duidelijke meerwaarde kunnen zorgen.

Agile Governance team

Het agile data governance team werkt daarbij volgens de principes van de agile methodologie: problemen capteren, prioriteiten stellen en stapsgewijs aanpakken. Hier is dus een coördinerende rol weggelegd voor de data governance lead. De top-down benadering maakt plaats voor een netwerk dat over de grenzen van de silo’s heen werkt, waarbij de data governance lead de samenwerking binnen de werkgroepen – met medewerkers uit diverse afdelingen –helpt faciliteren.

Resultaat

Het belangrijkste kenmerk van agile data governance is wellicht dat het niet start vanuit controle en regelgeving, maar vanuit de ambitie om concrete data gedreven activiteiten te faciliteren. Dat maakt dus van agile data governance een meetbare oefening. Die geleverde inspanningen vertalen zich dan in een duidelijke uitkomst. Dat verklaart meteen ook waarom er via de agile aanpak een compleet andere dynamiek rond data governance ontstaat. Het gaat niet langer om data governance ‘uit principe’, maar omdat het bijdraagt aan de organisatie.

Ben je ook benieuwd wat Agile data governance: praktisch resultaat met data governance voor jouw organisatie kan betekenen? Contacteer ons.

Of heb je een andere uitdaging met data? Bekijk hier ons aanbod.

data governance