Blog

Data governance

Acht trends in data governance in 2020

Akkoord, data is hot. Maar niet zo heel lang geleden bleek het databeleid van een onderneming nog vaak een ondergeschoven kindje. Als er van een beleid al sprake was. Vandaag groeit het besef dat data een waardevolle asset is, dat we degelijk moeten omringen. Het QuaData team bekeek de evoluties van de voorbije maanden. We stellen je graag de acht trends in data governance in 2020 voor:

Self-service analytics

Nieuw is het gebruik van self-service analytics zeker niet. De benadering zit vaak al goed ingebed in een organisatie. De business is ermee vertrouwd. Net daarom neemt de nood aan data governance toe. Naarmate meer partijen data delen, blijkt almaar vaker dat lang niet iedereen die data op dezelfde manier interpreteert. Data governance zorgt voor een meer formele structuur, zodat partijen die data delen op dezelfde manier naar de data kijken.

Real-time data

Meer dan ooit raakt ook de component ‘snelheid’ met data verweven. Meer en meer processen vragen dat je data altijd up-to-date is. Wanneer er in de data iets verandert, moet die wijziging onmiddellijk – in real time – beschikbaar zijn. Dat is vaak een grote uitdaging, want de legacy systemen van de onderneming zijn daar niet op voorzien. Bij een complexe data-architectuur is een correcte synchronisatie absoluut noodzakelijk. Ook hier is een goede data governance nodig.

Gegevensbescherming

Alles wat met de beveiliging en bescherming van data te maken heeft, stond twee jaar geleden sterk in de belangstelling. Toen stonden we in de aanloop naar de start van de GDPR. Vandaag blijft het thema actueel, onder meer door de incidenten met ransomware die de voorbije maanden uitgebreid in het nieuws waren. Data beveiliging vraagt om mensen en middelen, maar ook om doordachte keuzes. Een absoluut nul risico bestaat immers niet.

Data lineage

Data lineage is vergelijkbaar met het principe van traceerbaarheid uit de voedingssector. Het zorgt ervoor dat we het afgelegde traject van de data kennen. Eenduidige informatie over de bron en het traject van data is essentieel in het kader van compliance. Maar omdat de datavolumes snel blijven groeien, is het verzamelen en beheren van die informatie hoe langer hoe meer een ingewikkelde oefening. Ook hier maakt data governance het verschil.

Tools met artificiële intelligentie

Een zelflerende en zelfsturende database: wie droomt daar niet van? Er bestaan al heel wat praktische oplossingen om die droom in de praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen om automatisch data te taggen. In die context is data governance onontbeerlijk, onder andere om ervoor te zorgen dat de systemen de juiste regels volgen.

Belang van datakwaliteit bereikt topmanagement

Slechte data liggen aan de basis van rework, boetes wegens inbreuken op wetgeving of reputatieschade door fout gelopen processen. Omgekeerd leiden data van hoge kwaliteit tot kostenbesparing. Ze zorgen voor meer efficiëntie en versterken de dienstverlening en goede reputatie van de onderneming. Al die argumenten zorgen ervoor dat in 2020 het topmanagement helemaal mee is met het belang van data governance.

Data-integratie over bedrijfsgrenzen heen

Vroeger was data een louter interne aangelegenheid. Die tijd is echter lang voorbij. Een organisatie wisselt continu data uit met klanten, leveranciers en andere partners. Ze werkt met aangekochte data, krijgt data van machines, etc. Niet alleen het datavolume op zich blijft toenemen, ook het aantal databronnen, types data, structuren, etc. Zonder integratie-strategie valt daar moeilijk waarde uit te puren. Afstemming en overleg zijn noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen: Een uitgelezen taak voor het data governance team.

Klein starten

Een paar jaar geleden werd data governance vaak opgestart als groots project. Intussen weten we beter. Wil je governance introduceren, doe dat dan door klein te beginnen. Zoek een eerste case, gekoppeld aan een concreet business vraagstuk en ga daarmee aan de slag. Een eerste succes zorgt voor de motivatie om de inspanningen rond data governance daarna stapsgewijs uit te breiden.

Weet je graag meer over data governance? Lees er hier alles over!

Wil je graag eens sparren over de acht trends in data governance in 2020? Contacteer ons!

data governance