19/09/2016 – CIO Forum – Getting value out of data

Bij QuaData krijgen we vaak de vraag wat Data Governance is en waarom het belangrijk is. De presentatie van Sophie Angenot op het CIO Forum zal proberen om daar op een half uurtje tijd een antwoord op te geven.

Data wordt nog vaak beschouwd als de verantwoordelijkheid van IT, maar IT en business groeien dichter naar elkaar: Business mensen maken gebruik van self service-BI en -Data Integratie tools die hen dichter bij (en soms in concurrentie met!) de IT afdeling brengen. IT van zijn kant beseft meer en meer dat het niet enkel gaat om het beschikbaar maken van  gegevens, maar dat van hen wordt verwacht dat ze helpen deze gegevens daadwerkelijk om te zetten in waardevolle informatie.

Om dat te bereiken moet de data echter aan een aantal voorwaarden voldoen: Ze moet goed geformatteerd, goed gedefinieerd, nauwkeurig, accuraat, uniek, enz … zijn. En daarvoor is input van de business nodig.

De nieuwe organisatie zal dan ook gestoeld zijn op samenwerking, en die samenwerking werkt slechts in een goed beheerde omgeving.

De presentatie van QuaData op het CIO forum neemt jullie mee naar een wereld waar business en IT samen belissen over een van de meest waardevolle assets van onze toekomstige economie: Data, en geeft inzicht in hoe een Data Governance organisatie op te zetten.

Meer informatie: CIO Forum