Privacy & Data Protection

Compliance is een belangrijke drijfveer voor bedrijven om Data Governance op te zetten. Het is dan ook een logische stap om ons hierin te specialiseren. Privacy & Data Protection is een essentieel onderdeel van een goed Data Governance beleid.

Waar is GDPR/AVG goed voor?

Regels zijn specifiek voor bepaalde sectoren, maar deze wetgeving is van toepassing voor iedereen. GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over de bescherming van persoonsgegevens van Europese inwoners, en die heeft elk bedrijf.

GDPR gaat dus over data. Meer bepaald over de manier waarop je met die data omgaat. Daaraan hangen verschillende aspecten vast.

Het draait allereerst om de veiligheid van die gegevens en de manier waarop je ze verzamelt. Maar het gaat ook over het gebruik van data en de manier waarop je als organisatie transparant bent naar de personen achter de gegevens.

Hoe is Data Governance GDPR op lange termijn?

Door dit ruime toepassingsgebied wordt GDPR vaak ervaren als een last, een kost die niets bijbrengt aan de organisatie.

In de vele GDPR-projecten die we begeleiden, merken we toch dat nèt GDPR vaak onderliggende, inefficiënte processen en gebrek aan afstemming aan het licht brengen! Het aanpakken van GDPR maakt je organisatie dus beter, ook op andere vlakken.

Als je de GDPR-regels op lange termijn wil volhouden, bed je deze best in in de manier waarop je organisatie omgaat met persoonsgegevens. Zo beland je dan weer automatisch weer bij Data Governance.

Wij bieden DPO-as-a-Service

Een belangrijke les die we trekken uit drie jaar GDPR-projecten is dat bijna elke organisatie nood heeft aan iemand die de activiteiten rond GDPR coördineert. Eigelijk is dat best een interne medewerker, die de organisatie door en door kent. Daarnaast moeten sommige bedrijven ook officieel een DPO, een Data Protection Officer, aanstellen.

Meestal is er echter geen behoefte aan een voltijdse DPO. In beide gevallen is dan de inzet van een externe, deeltijdse DPO de oplossing.

Wij bieden dit aan onder de vorm van een vast aantal uren of dagen per maand, in combinatie met een inzet op afroep. Dit laatste is bijvoorbeeld van belang bij datalekken.

software voor Data Governance

Waar is een GDPR audit goed voor?

GDPR en andere wetgeving met betrekking tot data zoals de e-privacy verordening, moet je permanent bewaken om compliance op lange termijn te waarborgen.

Om te controleren in welke mate je organisatie voldoet, kan je op regelmatige tijdstippen een interne GDPR audit uitvoeren. Ook het controleren van verwerkers gebeurt door middel van een audit.

QuaData gebruikt het audit framework van www.dpaudit.com.

Meer Weten?

Loop je ook tegen een aantal Privacy & Data Protection muren en wil je graag eens van gedachten wisselen met een van onze consultants?
Laat ons een bericht via onderstaand contactformulier.

    (Omdat we je graag persoonlijk aanspreken als we je vraag beantwoorden.)


    (Zodat we je kunnen contacteren om je vraag te beantwoorden.)    Hulp nodig bij je digitale transformatie?