Category: Projecten

Data Governance roadmap

Data Governance roadmap als startpunt voor beter databeheer bij Vandemoortele

Tot voor kort vormde product master data bij Vandemoortele een soort zwarte doos. De business wist immers niet altijd welke data ze kon vertrouwen. QuaData bracht er de situatie in kaart. Via een Data Governance roadmap kwam het vertrouwen in data terug. Hiermee legden ze de basis voor de verbetering van de data management processen. En daarmee ook de vereenvoudiging van de bijhorende applicatie architectuur.

Het bedrijf

Vandemoortele is een Belgische voedingsgroep met een Europese dimensie. De roots van het bedrijf liggen in Izegem, waar ze in 1899 opstartten. Vandaag is Vandemoortele een groep die focust op twee activiteiten. Enerzijds gaat het om de productie en verkoop van margarines, oliën, vetten en sauzen. Zo kennen we allemaal de merknamen Vitelma, Alpro, Belolive, etc. Anderzijds is er een divisie voor diepvries bakkerijproducten. De groep draait een omzet van zo’n 1,4 miljard euro. Daarnaast telt het bedrijf 5.100 mensen, verspreid over productie en verkoop in twaalf Europese landen. Een centraal team staat in voor de product data van de groep. Daarvan werken de meeste teamleden in het hoofdkantoor van in Gent, het Food Experience Center.

De uitdaging

“Het belang van data neemt naar de toekomst toe alleen maar toe”, zegt Sarah Hindryckx, Business Data Manager bij Vandemoortele. “Helaas bleek data bij ons soms te veel een black box, wat bij de business voor onrust zorgde.” Vandemoortele klopte bij QuaData aan voor een traject rond data kwaliteit. QuaData stelde voor om de scope van het project scherp te stellen op product data. In een eerste fase bracht het bedrijf de bestaande situatie in kaart. Dit omvatte de applicaties waarin de productdata zich bevindt en het traject dat die data aflegt doorheen de bedrijfsprocessen. “Daaruit bleek al snel dat onze applicatie architectuur erg complex is”, legt Sarah Hindryckx uit. “De product master data bevindt zich verspreid over diverse applicaties. Bovendien is er weinig integratie.” Het gevolg laat zich raden. Om data van de ene applicatie naar een andere over te brengen, is er vaak heel wat manueel werk nodig.

Data Governance roadmap

Dat inzicht zette Vandemoortele ertoe aan om af te stappen van de oorspronkelijke opzet van het project. Want niet de data kwaliteit op zich vroeg aandacht, wel de bredere context van het data beheer. Er bleek dus duidelijk nood aan een Data Governance roadmap.

Lees hier de volledige reference case

Data Collaboration

QuaData brengt data collaboration in de praktijk bij Liantis

Nauwe samenwerking, betere datakwaliteit

De integratie van bedrijven tot één groep vraagt meer dan een nieuwe naam. Via een hub die alle databronnen ontsluit, komt Liantis tot de gewenste single customer view. QuaData tekende voor de aanpak van de
data collaboration en het bijhorende beheer van de datakwaliteit. Data collaboration in de praktijk.

Wie is Liantis?

Liantis is een dienstengroep die zelfstandige ondernemers en werkgevers op elk moment van hun traject de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een HR- en welzijnsbeleid, tot aan het pensioen. Zij biedt haar dienstverlening aan van op zestig locaties in België. Tot 2018 vormde het huidige Liantis een groep met diverse merken, waaronder ADMB (sociaal secretariaat), Zenito (sociaal verzekeringsfonds), Provikmo (preventie) en Talent Services (interimdiensten).

Samensmelting

Elk merk bediende een specifieke doelgroep, al waren er uiteraard ook heel wat raakvlakken. Nogal wat werkgevers en werknemers hadden een relatie met verschillende bedrijven uit de groep. Liantis besliste om alle activiteiten onder één merknaam te bundelen en tegelijk ook achter de schermen alles samen te brengen. Dat bleek al snel een behoorlijke uitdaging. De bedrijven die tot Liantis samensmolten, waren stuk voor stuk het resultaat van een eigen traject. Zo hadden ze doorheen de jaren elk hun eigen datasystemen uitgebouwd, waardoor het niet zomaar mogelijk was om in een vingerknip – over de grenzen van de gebundelde bedrijven heen – een single customer view tevoorschijn te halen. Lees hier hoe data collaboration in de praktijk wordt gebracht.

Lees hier de volledige reference case

De centrale term hier is data collaboration. De toegevoegde waarde die Liantis uit de master data haalt, namelijk het unieke zicht op de klant, is enkel mogelijk door samen de juiste keuzen rond data te maken. QuaData coachte hen in het traject om daarvoor de juiste organisatievorm met rollen en verantwoordelijkheden op te zetten.