Category: Events

data steward

Opleiding: de data steward verdient een bredere rol

Op 12 en 13 maart ’20 starten we met een tweedaagse opleiding voor de data steward. Meer en meer bedrijven zetten wel in op data governance. Maar in de praktijk worstelen ze daarbij vaak met de concrete invulling van deze rol.

Als een bedrijf met data governance van start gaat, is het takenpakket van de data steward vaak het eerste dat ze daarbij bepaalt. Tot zover het goede nieuws. In de praktijk blijkt de invulling van deze rol vaak heel uiteenlopend van aard. De data steward krijgt nogal dikwijls een bijzonder operationele opdracht toegewezen, vooral gericht op de input en correctie van data.

Nochtans verdient de data steward een veel ruimere rol. Deze persoon staat enorm dicht bij de data en merkt snel de almaar weerkerende problemen met data op. Daardoor is hij/zij bijzonder goed geplaatst om aan te geven waar er ad hoc een ingreep nodig is, dan wel of een structurele aanpassing zich opdringt. Maar hoewel de data steward zich door zijn nabijheid bij de data in een unieke positie bevindt, blijft zijn rol in de praktijk vaak erg beperkt. Het zorgt ervoor dat de data steward – ondanks zijn grote expertise rond data – nauwelijks de kans krijgt om data fundamenteel te verbeteren en van data een echte asset te maken in zijn/haar organisatie.

Tweedaagse opleiding

Met deze tweedaagse opleiding willen we de data steward voorbereiden op een breder takenpakket en verantwoordelijkheid. Daarbij is er extra aandacht voor de monitoring van de datakwaliteit en voor voorstellen rond de structurele verbetering van de data beheersprocessen (bijvoorbeeld rond automatische controle bij de data input). De opleiding staat ook stil bij procesverbeteringen in het algemeen, aangezien problemen met data heel vaak het gevolg zijn van problemen in het proces. Tot slot gaan we ook aan de slag met data policies als middel om data binnen de organisatie te stroomlijnen en standaardiseren.

Data steward zorgt voor toegevoegde waarde

Met onze opleiding willen wij in de eerste plaats handvaten aanreiken. Het gaat erom de deelnemers wegwijs te maken rond thema’s als datakwaliteit. Wanneer zijn data bruikbaar? Hoe kun je dat meten? Welke tools bestaan daarvoor? Je krijgt best practices mee voor master data management, de toegevoegde waarde van een business glossary of data catalogus, aan de slag met dataprocessen, richtlijnen en afspraken uitwerken, etc. Het algemene doel van de opleiding is om jouw onderneming toegevoegde waarde te bezorgen door de data steward een grotere rol toe te kennen.

Wil je deelnemen aan onze opleiding? Schrijf dan hier in!

Benieuwd naar wat we nog allemaal voor jou kunnen betekenen? Lees het hier.

Data Quality Business Game

Data Quality business game: een speelse manier om je datakwaliteitsproblemen te verbeteren

Datakwaliteitsproblemen zijn voor veel bedrijven een doorn in het oog. De kwaliteit van je data heeft immers een grote invloed op de betrouwbaarheid van je cijfers en rapporten. Maar ook geautomatiseerde processen en succesvolle marketing hangen af van goede data. Eigenlijk beïnvloedt de kwaliteit van je data je volledige bedrijfsresultaat. En hoewel het management en de medewerkers zich bewust zijn van het datakwaliteitsprobleem, blijft het toch moeilijk om de vinger op de wonde te leggen.

Datakwaliteitsproblemen

Uit onze projecten blijkt dikwijls dat een gebrek aan goede communicatie de belangrijkste oorzaak is van problemen met datakwaliteit. Je hebt immers verschillende medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, het beheer en het gebruik van data. En helaas is er vaak geen gezamenlijke overlegstructuur, wat ten koste gaat van de samenwerking. De medewerker die de data verzamelt weet dan bijvoorbeeld niet welke data de gebruiker precies nodig heeft. Dus, hoe krijg je als bedrijf dan beter inzicht in je datakwaliteitsprobleem? En wat is hier de oplossing voor? Data Collaboration.

Data Quality business game

Bij QuaData gebruiken wij het data quality business game om het belang van samenwerking duidelijk te maken. We spelen het spel bij ter plaatse de klant. Eerst verdelen we alle medewerkers, die betrokken zijn bij het verzamelen, beheer en gebruik van data, in zes teams. Elk team krijgt op een grote kaart van een fictief land een regio toegewezen. Dan krijgen ze de opdracht om zowel voor hun eigen regio als voor het ganse land een efficiënt wegennet uit te bouwen.

Confrontatie

Tijdens het spel ontstaan er situaties die de spelers confronteren met dezelfde datakwaliteitsproblemen als waar ze in hun eigen team tegenaan lopen. Het gaat hierbij onder andere over het delen van data. Als de speler, die de data verzamelt, een andere structuur hanteert dan de speler die de data gebruikt, ontstaan er onvermijdelijk misverstanden. Tijdens de evaluatiemomenten in het spel komen die situaties aan bod! Dus, wat ervaar je wanneer je werkt met de data van iemand anders? Wat loopt er dan niet goed? Zijn er zaken die meteen wel goed lopen?

De kracht van spellen

Spelen is een plezierige manier van leren. Het data quality business game geeft datamedewerkers allereerst meer inzicht in elkaars werkzaamheden. Daarnaast leren ze dat communicatie, gestructureerd overleg en samenwerking fundamenteel zijn om datakwaliteitsproblemen op te lossen. Tegelijk leren ze dat eensgezindheid over de betekenis van data, de structuur, de processen en de werkwijze cruciaal is. Kwaliteitsvolle data is gewoon een basisvoorwaarde om goede bedrijfsresultaten te bereiken! Tot slot is de data quality business game ook een vorm van teambuilding. Datamedewerkers leren elkaar op deze manier namelijk ook beter kennen en begrijpen.

Data Quality en Data Governance

Het data quality business game is een mooi startpunt voor een project rond datakwaliteit of data governance. Bovendien is het een nuttig spel om tijdens een project te spelen. Het leidt namelijk makkelijker tot nieuwe inzichten en versterkt de samenwerking. Een andere mogelijkheid is om het spel in te zetten bij de lancering van een nieuw informatiesysteem voor datakwaliteit. Afhankelijk van de concrete behoeften van het bedrijf vormt de data quality business game zo op verschillende momenten van een project een waardevol instrument.

Heeft jouw bedrijf problemen met datakwaliteit? Heb je nood aan meer inzicht en concrete oplossingen om betere resultaten te bereiken? Contacteer ons via info@quadata.eu

Kom op 23 oktober 2018 kennismaken met onze spelmethode! Inschrijven doe je hier.

DPO Congres

DPO Congres Brussel – 15 juni

QuaData spreekt op het eerste DPO Congres in Brussel

Voor heel wat bedrijven brengt het implementatieproces van GDPR heel wat uitdagingen met zich mee doorheen de bedrijfsstructuur. Het DPO congres richt zich dan ook vooral op het vastleggen van dit continue proces. Daarnaast geeft dit congres ook antwoorden op de uitdagingen en kansen waarmee DPO’s en privacy professionals worden geconfronteerd.

Deze eerste editie vindt plaats in het hart van Europa en tevens de thuisbasis van de Europese Commissie: Brussel. Per editie zal de organisatie een reeks papers en documenten met inzichten publiceren en deze ook verspreiden in de DPO-gemeenschap.

Volgende topics komen uitgebreid aan bod:

 • Een up-to-date overzicht van de lokale en internationale toezichthouder
 • Het beheer van GDPR-implementatieprocessen
 • De controle van gegevensbescherming
 • Een goede voorbereiding op audits en certificeringen
 • De trends: Internet of Things, 2020, data ethics, ePrivacy
 • En ondersteunende technologieën

Zoek je meer informatie? Wil je registreren? Klik dan hier.

Ben je benieuwd wat wij voor je data & provacy protection kunnen betekenen? Ontdek het hier.

Wij kijken alvast uit om je te mogen ontmoeten!

GDPR

De impact van GDPR

GDPR is een Europese wetgeving die impact heeft op hoe je als bedrijf met data mag omgaan. Deze regelt niet alleen hoe we data actief mogen inzetten, maar ook hoe we data mogen verzamelen en beheren. Tijdens deze sessie maken we duidelijk wat de gevolgen zijn van deze wetgeving en waarom GDPR voor elke IT’er belangrijk is.

Spreker

Peter Sleypen, DG consultant & certified DPO bij QuaData nv

Doelgroep

• Studenten en alumni Bedrijfsmanagement + studenten IMS
• Professionelen
• Het bedrijfsleven

Deelnameprijs

• Professionelen: €85 inclusief btw, catering en documentatie
• Voor Alumni Thomas More van de afgelopen 4 jaar (afgestudeerd in 2013 of later): €20
• Studenten Bedrijfsmanagement: semestertarief
• Voor alle andere Thomas More studenten: €10

Inschrijven

Datum & locatie

• Donderdag 14 december
• Onthaal vanaf 18u45. Start om 19u. Nadien mogelijkheid tot netwerking.
• Thomas More, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, aula 2.
product datakwaliteit

Product datakwaliteit: QuaData aanwezig op het GS1 Forum

Op 9 februari 2017 heeft het jaarlijkse GS1 Forum Belgium & Luxemburg plaats en net als de voorbije jaren staat product datakwaliteit hoog op de agenda van de organisatoren én van de leden van GS1.

Op het programma onder andere:

 • Voor Delhaize De Leeuw: geen GDSN zonder voldoende datakwaliteit
 • De sector Doe-Het-Zelf, Tuin en Dier kiest resoluut en massaal voor GDSN
 • Paneldebat: hoe kan GS1 de cross-channel handel efficiënter maken?
 • De productdata uitdaging van Bol.com
 • Sopraco en Colruyt gaan voor geharmoniseerde Order to Cash

Naast bovenstaande presentaties van verschillende GS1 leden is er dit jaar op het GS1 Forum ook gekozen voor een publiekstrekker als key-note speaker:

Peter Hinssen neemt u mee in een survivaltocht voor wie de toekomst in handen wil nemen. Zijn presentatie toont aan hoe de kracht van het netwerk organisaties in dit nieuwe tijdperk kan maken of kraken, en hoe je die energie kan aanwenden om je organisatie wendbaar te houden. Enkel op die manier kunnen bedrijven een rol blijven spelen in een onzeker toekomst. Want een netwerk is overal, en zal altijd winnen.

Het volledige programma mét mogelijkheid om gratis in te schrijven vinden jullie hier.

Meer weten over ons aanbod? Check dan hier.

Stima Marketing Congres

Privacy: Sophie Angenot op het podium @ STIMA congres op 2 december

Marketeers van vandaag doen steeds meer een beroep op (big) data om hun marketing doelstellingen te bereiken. Zo verzamelen ze relevante gegevens, stellen hiermee nauwkeurige klantprofielen op en sturen dan gepersonaliseerde campagnes de deur uit. En dat wordt allemaal bedekt onder de ‘beter bereiken van je doelgroep’ -mantel der liefde. Maar hoe zit het met de privacy van deze doelgroep?

Privacy

Hoe loopt de wet- en regelgeving die probeert om het gebruik van deze gegevens te beperken? Wat met de ethiek? Maken wij als consumenten ons nog zorgen over onze privacy? En hebben marketeers nog voldoende morele verantwoordelijkheid in het omgaan met persoonsgegevens? Of is Orwell’s Big Brother eindelijk werkelijkheid geworden…

Debat

Een debat hierover met de belangrijkste spelers op dit gebied zal beslist licht brengen in de tunnel! Op dag 2 van het gerenommeerde STIMA congres staat Sophie Angenot, Managing Partner van QuaData, samen op de bühne met Mikko Hyponnen, cyber oorlogsveteraan, en staatssecretaris Philippe De Backer.

Meer nieuws vind je op http://stimacongres.be/

Data Quality Business Game

16/11/2016 – Stima Café met Data Quality Business Game

In Data Quality projecten blijkt het dikwijls moeilijk om medewerkers te motiveren om bewuster om te gaan met data. STIMA nodigt je daarom uit om kennis te maken met een innovatieve methode. We organiseren namelijk een Data Quality Business Game. Zo laten we je medewerkers het belang van datakwaliteit ervaren.

Bewustwording

Wij maken hen allereerst bewust van de voorwaarden van een goede informatieoverdracht. Ze krijgen ook inzicht in het belang van goede datakwaliteit. Daarnaast leren ze dat ze onderling afhankelijk zijn en een goede samenwerking de sleutel tot succes is!

Data Quality Business Game

Dit Engage4Results Café wordt voorafgegaan door het spel. Waar we het aanleggen van een wegennetwerk in een land als metafoor gebruiken voor de werkelijkheid. Meer informatie vindt u hier.
U kunt kiezen om in te schrijven enkel voor het avondseminarie of voor de combinatie met het gratis business game in de namiddag.

Inschrijven doe je hier.

Heb je interesse in onze andere diensten? Check dan hier.

07/11/2016 – IRM UK – Enterprise Data and BI Conference Europe 2016

Op 7 november hebben Sophie Angenot en Peter Hunin het genoegen gehad om op de Europese conferentie over Enterprise Data en BI een workshop te hosten over datakwaliteit:

Zelfs in bedrijven waar sommigen al overtuigd zijn, is het niet eenvoudig om het management te laten investeren in iets triviaals als datakwaliteit.

Dus, waar starten? Hoe kan je de kwaliteit van je data meten zonder aankoop van gespecialiseerde tools?  Welke argumenten kan je gebruiken om de stakeholders te overtuigen? Hoe breng je de oorzaken van slechte data in kaart? En welke zijn de eerste concrete stappen?

Sophie en Peter hebben de deelnemers door middel van eenvoudige oefeningen uitgelegd hoe je met een minimaal budget en  inspanning aan de slag kan gaan om te eindigen met een eerste kladversie van een DQ roadmap die 3 aspecten bevat: mensen, governance en technologie.

De deelnemers kregen ook een USB stick mee naar huis met een aantal rekenbladen die ze bij hun eerste berekeningen en mappings kunnen gebruiken.

Learnings:

 • Hoe uw stakeholders overtuigen van het belang van DQ
 • Hoe een basismeting te doen over de kwaliteit van je data
 • Waar te beginnen en wat staat er in je roadmap

De website van het event: http://irmuk.co.uk/edbi2016/

19/09/2016 – CIO Forum – Getting value out of data

Bij QuaData krijgen we vaak de vraag wat Data Governance is en waarom het belangrijk is. De presentatie van Sophie Angenot op het CIO Forum zal proberen om daar op een half uurtje tijd een antwoord op te geven.

Data wordt nog vaak beschouwd als de verantwoordelijkheid van IT, maar IT en business groeien dichter naar elkaar: Business mensen maken gebruik van self service-BI en -Data Integratie tools die hen dichter bij (en soms in concurrentie met!) de IT afdeling brengen. IT van zijn kant beseft meer en meer dat het niet enkel gaat om het beschikbaar maken van  gegevens, maar dat van hen wordt verwacht dat ze helpen deze gegevens daadwerkelijk om te zetten in waardevolle informatie.

Om dat te bereiken moet de data echter aan een aantal voorwaarden voldoen: Ze moet goed geformatteerd, goed gedefinieerd, nauwkeurig, accuraat, uniek, enz … zijn. En daarvoor is input van de business nodig.

De nieuwe organisatie zal dan ook gestoeld zijn op samenwerking, en die samenwerking werkt slechts in een goed beheerde omgeving.

De presentatie van QuaData op het CIO forum neemt jullie mee naar een wereld waar business en IT samen belissen over een van de meest waardevolle assets van onze toekomstige economie: Data, en geeft inzicht in hoe een Data Governance organisatie op te zetten.

Meer informatie: CIO Forum

 

14/7/2016 – CFO sessie ‘Vertrouwt u, als CFO, uw data?’

“Hebt u vertrouwen in de kwaliteit van uw data? Ja. Meet u die kwaliteit? Nee. Ervaart u fouten of hiaten in uw data? Ja. Rapporteert u daarover? Nee. Een rondvraag over master data management en datakwaliteit levert meer dan één merkwaardige spreidstand op.” (CFO Magazine)

CFO’s moeten op elk moment belangrijke beslissingen kunnen nemen. Dan is het doeltreffend om met één druk op de knop data te kunnen vinden, te visualiseren én te vertrouwen. Nu blijkt uit de enquête van CFO Magazine dat net het vertrouwen in data één van de grootste pijnpunten is bij CFO’s. Beslissingen worden te vaak genomen op basis van foute of in elk geval onzekere data.

Tijdens deze ontbijtsessie in samenwerking met Ufinity en Agiliz, werden de belangrijkste oorzaken, gevolgen en kosten van foutieve data toegelicht. We toonden u ook de mogelijkheden om data makkelijk en efficiënt te visualiseren zodat u als CFO zowel mobiel als op kantoor de juiste beslissingen kan nemen. En we stuurden de deelnemers naar huis met een opdracht: start met het meten van je datakwaliteit.

Ontbijtsessie Datakwaliteit