Archive: 14/04/2020

Acht trends in data governance

Acht trends in data governance in 2020

Akkoord, data is hot. Maar niet zo heel lang geleden bleek het databeleid van een onderneming nog vaak een ondergeschoven kindje. Als er van een beleid al sprake was. Vandaag groeit het besef dat data een waardevolle asset is, dat we degelijk moeten omringen. Het QuaData team bekeek de evoluties van de voorbije maanden. We stellen je graag de acht trends in data governance in 2020 voor:

Self-service analytics

Nieuw is het gebruik van self-service analytics zeker niet. De benadering zit vaak al goed ingebed in een organisatie. De business is ermee vertrouwd. Net daarom neemt de nood aan data governance toe. Naarmate meer partijen data delen, blijkt almaar vaker dat lang niet iedereen die data op dezelfde manier interpreteert. Data governance zorgt voor een meer formele structuur, zodat partijen die data delen op dezelfde manier naar de data kijken.

Real-time data

Meer dan ooit raakt ook de component ‘snelheid’ met data verweven. Meer en meer processen vragen dat je data altijd up-to-date is. Wanneer er in de data iets verandert, moet die wijziging onmiddellijk – in real time – beschikbaar zijn. Dat is vaak een grote uitdaging, want de legacy systemen van de onderneming zijn daar niet op voorzien. Bij een complexe data-architectuur is een correcte synchronisatie absoluut noodzakelijk. Ook hier is een goede data governance nodig.

Gegevensbescherming

Alles wat met de beveiliging en bescherming van data te maken heeft, stond twee jaar geleden sterk in de belangstelling. Toen stonden we in de aanloop naar de start van de GDPR. Vandaag blijft het thema actueel, onder meer door de incidenten met ransomware die de voorbije maanden uitgebreid in het nieuws waren. Data beveiliging vraagt om mensen en middelen, maar ook om doordachte keuzes. Een absoluut nul risico bestaat immers niet.

Data lineage

Data lineage is vergelijkbaar met het principe van traceerbaarheid uit de voedingssector. Het zorgt ervoor dat we het afgelegde traject van de data kennen. Eenduidige informatie over de bron en het traject van data is essentieel in het kader van compliance. Maar omdat de datavolumes snel blijven groeien, is het verzamelen en beheren van die informatie hoe langer hoe meer een ingewikkelde oefening. Ook hier maakt data governance het verschil.

Tools met artificiële intelligentie

Een zelflerende en zelfsturende database: wie droomt daar niet van? Er bestaan al heel wat praktische oplossingen om die droom in de praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen om automatisch data te taggen. In die context is data governance onontbeerlijk, onder andere om ervoor te zorgen dat de systemen de juiste regels volgen.

Belang van datakwaliteit bereikt topmanagement

Slechte data liggen aan de basis van rework, boetes wegens inbreuken op wetgeving of reputatieschade door fout gelopen processen. Omgekeerd leiden data van hoge kwaliteit tot kostenbesparing. Ze zorgen voor meer efficiëntie en versterken de dienstverlening en goede reputatie van de onderneming. Al die argumenten zorgen ervoor dat in 2020 het topmanagement helemaal mee is met het belang van data governance.

Data-integratie over bedrijfsgrenzen heen

Vroeger was data een louter interne aangelegenheid. Die tijd is echter lang voorbij. Een organisatie wisselt continu data uit met klanten, leveranciers en andere partners. Ze werkt met aangekochte data, krijgt data van machines, etc. Niet alleen het datavolume op zich blijft toenemen, ook het aantal databronnen, types data, structuren, etc. Zonder integratie-strategie valt daar moeilijk waarde uit te puren. Afstemming en overleg zijn noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen: Een uitgelezen taak voor het data governance team.

Klein starten

Een paar jaar geleden werd data governance vaak opgestart als groots project. Intussen weten we beter. Wil je governance introduceren, doe dat dan door klein te beginnen. Zoek een eerste case, gekoppeld aan een concreet business vraagstuk en ga daarmee aan de slag. Een eerste succes zorgt voor de motivatie om de inspanningen rond data governance daarna stapsgewijs uit te breiden.

Weet je graag meer over data governance? Lees er hier alles over!

Wil je graag eens sparren over de acht trends in data governance in 2020? Contacteer ons!

Master data management en data governance

Master data management en data governance: het gaat niet om de tools

Elk bedrijf beschikt over master data, zoals klantgegevens en productdata. Het beheer en de governance van die data verdienen meer aandacht dan ze vaak maar krijgen. Problemen rond master data management blijven helaas dikwijls onder de radar. Maar het is niet omdat een probleem niet zichtbaar is, dat het er niet is. De oplossing hiervoor schuilt in de organisatie zelf. De implementatie van een tool komt ten hoogste op het tweede plan. Master data management en data governance: het gaat in de eerste plaats niet om de tools!

Schijn bedriegt. Ook al lijkt het alsof iedereen de mond vol heeft van tools voor master data management, toch zijn er vandaag wereldwijd nog altijd maar tienduizend licenties voor zulke applicaties verkocht. Wat we daaruit afleiden? Dat het vraagstuk van master data management en data governance wel degelijk realiteit is, maar dat het duidelijk niet om tools draait.

Bij kleine bedrijven is het probleem meestal niet erg prangend. De datavolumes zijn er overzichtelijk, wat het beheer ervan behapbaar houdt. Het gaat om tientallen klanten, niet duizenden, laat staan honderdduizenden. Dat ligt bij grote bedrijven vaak anders. Denken we maar aan telecom- en andere nutsbedrijven, die vaak – letterlijk – de data van miljoenen klanten beheren. In die context is een strakke aanpak van master data management en data governance overduidelijk een must.

Toch lopen ook de grotere kmo’s meer en meer tegen hun limieten aan. Master data management gaat er hand in hand met een verbeterde operationele efficiëntie. Want ook dat is de realiteit: inefficiëntie blijft vaak onder de radar. Zo zal de financiële manager bij elke maandafsluiting wellicht wel enkele manuele tussenkomsten moeten doen om een rapport af te werken, of moet de marketingafdeling bij elke mailing een gebruikte databestand handmatig bijsturen.

Geen technisch vraagstuk

Op het bestaan van al dat soort work-arounds is er meestal weinig zicht. Dat is begrijpelijk. Wanneer trekt iemand aan de alarmbel? Wanneer de inefficiëntie flagrant zichtbaar is, zo blijkt, of de hoeveelheid manuele interventies al te zwaar begint door te wegen op de algemene werkbaarheid van een afdeling. Maar dan nog, los van hoe het initiatief om daar iets aan te doen tot stand komt, het antwoord is per definitie nooit technisch. De oplossing schuilt in de organisatie zelf, waarbij een tool aansluitend voor bijkomende ondersteuning kan zorgen.

Het doel bestaat erin het beheer van de master data te verbeteren. Dat doel bereikt de organisatie het snelst wanneer ze vertrekt vanuit de pijn van de business. Er een IT-project van maken, is niet de aangewezen manier. Wel: meer overleg over data organiseren, meer begrip ontwikkelen over het gebruik van data (data literacy), de documentatie over data en het gebruik van data verbeteren, data stewards aanduiden, enzovoort.

Master data management en data governance: stap voor stap

Zoals dat eigenlijk bij ieder project het geval zou moeten zijn, luidt het advies ook hier om te beginnen met een quick win. Dat laat toe snel resultaten te boeken, waardoor er draagvlak ontstaat om de reikwijdte van het project stap voor stap uit te breiden. Wat begon als een quick win, mondt op termijn zo uit in een big win. Die aanpak op basis van incrementele verbetering, zorgt ervoor dat de kwaliteit van master data management en data governance op een gestroomlijnde, bijna geruisloze manier stijgen. Het is een aanpak die alvast onverwachte schokken en confrontaties vermijdt en tegelijk ook de geleidelijke culturele verandering van de omgang met data het best ondersteunt.

Meer weten over master data management en data governance? Ontdek het hier!

Wil je graag informatie over onze aanpak? Contacteer ons!