Archive: 25/06/2019

carrièreswitch

Loop je een beetje verloren? Getuigenis van een carrièreswitch.

Een tijdje geleden kwam ik tot het besef dat het al een jaar geleden was dat ik een carrièreswitch maakte. Vele mensen uit mijn omgeving waren bang dat ik de verkeerde keuze maakte. Wel, dat was niet het geval.

Doelbewust versus toevalstreffers

Na mijn doctoraat zat ik vastgeroest in het idee dat ik mijn specialisatie in wormpjes-in-landbouw moest verderzetten, wat eigenlijk het gevolg was van toeval: Ik had de verkeerde contactgegevens neergepend uit een ellenlange lijst met thesisonderwerpen, en dit deed me belanden in landbouwonderzoek in plaats van de biotechnologie.

Het grote toeval dat me doet afwijken van geijkte paden achtervolgt me al heel mijn leven. Per ongeluk beland ik ergens en dat blijkt dan plots super interessant te zijn – Het gevolg van een breed interessegebied. Echter, tijdens mijn doctoraat begon ik dit breed enthousiasme voor alles en nog wat te beschouwen als een hinderpaal om te komen tot specialisatie. Want specialisatie was de heilige graal in mijn omgeving. De logica achter het belang van specialisatie deed me geloven dat ik enkel in de landbouwsector terecht kon. Dat was namelijk mijn hoogste diploma en mijn andere studies waren een onsamenhangend allegaartje.

Dus zocht ik een job in deze sector in de hoop een thuis te vinden, maar daar slaagde ik niet echt in. Na weer een slechte match, dacht ik: fuck it (want ik vloek in het Engels). Het is niet logisch om altijd hetzelfde te blijven doen, enkel en alleen omdat je er al veel tijd aan hebt gespendeerd.

Zogenaamde zwakheden betekenen een meerwaarde elders

Maar wat is dan de volgende stap? Dat was voor mij een job coach. En na enkele gesprekken werd het duidelijk voor mij. Mijn breed interessegebied was net een pluspunt! Waar de meeste mensen gelimiteerd zijn door hun beperkte interesse, kon ik eigenlijk gewoon kiezen tussen vele sectoren. Dus eigenlijk had ik de luxe om te focussen op een werkomgeving waar ik het gelukkigst zou zijn.

Mijn volgende stap was mijn CV verspreiden, samen met een motivatiebrief. Daarin stond wie ik was, wat ik wou, wat mijn waarden waren en mijn persoonlijke doelstellingen. Dit met het idee dat er misschien wel bedrijven waren die mensen aanwerven op waarden en talenten in plaats van skills & competences (good luck with that, trouwens).

Wat zijn je kernwaarden, wat stuwt je voort?

Ik werd vrij snel opgepikt door QuaData. Geen idee wat ze deden! Zelfs na google en een eerste gesprek bleef het abstract, zelfs voor een ivoren-toren-mens als ik. Maar het voelde goed! Vlug genoeg ontdekte ik wat QuaData precies doet: problemen oplossen. Laat nu net zijn dat ik van problemen hou! “Never waste a good crisis” is wat ik heb geleerd van verschillende memes op het internet, al dan niet gelinkt met Game of Thrones.

In elk geval, ik heb me sinds mijn carrièreswitch altijd goed gevoeld. De afstemming van waarden en normen geeft een bodem waarin de vertrouwensrelatie tussen werknemer en werkgever groeit. Respect, diversiteit, persoonlijke groei en ontwikkeling, samenwerking en openheid: dat zijn mijn kernwaarden. Ze klinken behoorlijk vaag en universeel, maar je moet wel moeite doen om verder te gaan dan enkel deze welluidende termen. Hoe uit zich dit? Waar sta je écht voor? Een kleine hint? Benoem eerst de dingen die je echt niet wilt.

Toestemming om te groeien

Persoonlijke groei gaat uit van de veronderstelling dat er nog ruimte is om te groeien. En een eerste jaar in een nieuwe job houdt soms/vaak een spiegel voor en toont pijnlijk aan waar die ruimte te vinden is. Ik heb fouten gemaakt en je mag zelfs spreken van domweg falen op gezette tijden. Mijn ego werd wel wat gekneusd, maar dankzij de openheid en de kans om dit luidop te bespreken en te analyseren met mijn manager, zonder haar steun te verliezen, maakte dat ik beter werd in wat ik doe. Ik mocht namelijk falen! Daardoor groeide ik hard, wat ook doorsijpelde naar mijn persoonlijk leven. Hierdoor heb ik ook het gevoel dat mijn werkomgeving een goede invloed heeft op alle aspecten van mijn leven.

Ik groei nu nog steeds, omdat mijn bedrijf dit actief aanmoedigt. Dat is voor mij een teken van vertrouwen. Het is dus een goede match!

Nele Schouteden, Data Governance Consultant

Wil jij ook deel uitmaken van ons team? Laat ons dan kennismaken!

Key take-away: een carrièreswitch is best ok, hoor!*

*Eigenlijk, “veranderen” is wat onze soort zo succesvol maakt: wij zijn heus niet de sterkste, snelste of puntigste diersoort, maar we passen ons extreem goed aan. En hiermee doel ik niet op Darwin’s “seksuele-reproductie-zorgt-voor-genetische diversiteit”**, maar op ons geweldige brein***! We hebben de macht om continu bij te leren. Dus deuhh, ga maar voor die carrièreswitch, je brein ondersteunt het.

**De mens aborteert elke foetus die niet de exacte mens-blauwdruk volgt, FYI.

***En epigenetica, maar dat is voor een andere keer.

Data Collaboration is een rollenspel

Met de rollen van data steward en data owner ben je intussen wellicht vertrouwd. Maar weet je ook wat een data watcher, data broker, data influencer en data facilitator voor Data Collaboration binnen je bedrijf kunnen betekenen?

Functies en rollen

De werking van je bedrijf steunt op functies en rollen. Iemands functie omschrijft nauwkeurig zijn verantwoordelijkheid. Maar een functie omvat ook verschillende rollen die zowel aan technische als business aspecten verbonden zijn. Data Collaboration is gebaseerd op een geheel van rollen. Zo gebeurt het dat iemand met de functie van project manager binnen het kader van het databeleid van je bedrijf de rol van data owner opneemt.

Traditionele aanpak

Bij de traditionele aanpak van Data Governance treden er meestal twee kernrollen op de voorgrond. Dat zijn de rollen van data steward en data owner. De data steward draagt een uitvoerende verantwoordelijkheid, terwijl de data owner een beslissende verantwoordelijkheid opneemt. Het zijn bij uitstek twee business rollen, al heeft de data steward soms een iets meer technisch profiel. Bij een eerder operationele invulling van de rol staat de data steward onder meer in voor de data input. Maar even goed begeeft de data steward zich meer op business terrein, via de analyse van data of door mee te werken aan de ontwikkeling van het ruimere databeleid.

Extra data rollen

Data Collaboration gaat een stuk verder dan traditionele Data Governance. Want elk departement binnen je bedrijf heeft andere databehoeften. Dat vraagt om goede afspraken en sterk overleg rond de status, het beheer en het gebruik van data binnen de diverse afdelingen van je organisatie. Om Data Collaboration succesvol uit te bouwen is er, naast de klassieke business rollen van data steward en data owner, nood aan andere ondersteunende data rollen. De invulling van die rollen hangt af van de doelstellingen die je bedrijf voor ogen heeft, bijvoorbeeld op het vlak van compliance of datakwaliteit. We geven alvast een paar voorbeelden.

Data watcher

De data watcher waakt over de verschillende aspecten van compliance. Hij staat onder meer in voor de transparantie van de data bij de eindgebruiker in functie van de GDPR.

Data broker

Op vraag van de business bezorgt de data broker de gewenste data. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de teams voor Data Governance en BI.

Data influencer

De data influencer versterkt de data awareness binnen je bedrijf. Hij legt aan de business uit welke opportuniteiten dataprojecten bieden en helpt business cases opstellen. De rol van data influencer is cruciaal voor de digitale transformatie van een organisatie.

Data facilitator

De data facilitator is de onmisbare data coach. Hij vormt binnen je bedrijf het aanspreekpunt voor elke vraag rond data, ook op management niveau.

Aan de slag

Zoals je merkt, stopt de data strategie van een bedrijf niet bij het aanduiden van data owners en data stewards. Wie de vruchten wil plukken van succesvolle Data Collaboration, moet z’n behoeften rond data in kaart brengen, om daar dan de juiste data rollen aan toe te wijzen: business rollen en ondersteunende rollen. Zorg dus eerst voor een nauwkeurige, inhoudelijke omschrijving van de rollen en ga daarna op zoek naar de juiste mensen.

Benieuwd hoe jij Data Collaboration in de praktijk brengt in jouw onderneming? QuaData helpt je de juiste rollen definiëren en toewijzen. Bekijk hier ons aanbod!