Archive: 21/05/2019

Chief Data Officer

Heeft jouw bedrijf al een Chief Data Officer?

Sinds enige tijd is de C-suite een nieuwe functie rijker: de CDO, voluit Chief Data Officer of Chief Digital Officer. De rol van de CDO bevindt zich op het kruispunt tussen business, technologie en data. Heeft jouw bedrijf er straks ook een nodig?

De CDO duikt vaak op in de context van digitale transformatie. Los van het eigenlijke veranderingstraject en het gebruik van nieuwe technologie, is daar immers nog een onmisbaar aspect aan verbonden: het hele verhaal steunt op data. Dat bedrijven er intussen meer en meer voor kiezen een CDO aan te stellen, zegt op zich al heel wat. De uitbreiding van de C-suite gebeurt niet bepaald elke dag.

Nieuwe rol

De rol van de Chief Data Officer is wel degelijk nieuw. Enerzijds moet hij of zij heel dicht bij de business staan. Digitale transformatie is erop gericht de bestaande business te ondersteunen en tegelijk nieuwe business te creëren. Omdat er een belangrijke technologische component aan verbonden is, staat de CDO ook dicht bij IT. Toch is de rol van CDO niet zomaar aan het takenpakket van de CIO toe te voegen. Op zich staat de CDO los van de technologie. Terwijl de CIO een technologisch profiel is met een goed begrip van de business, is de CDO een businessprofiel met een goed begrip van de gebruikte technologie.

Digitale strategie

Belangrijk is vooral dat de onderneming met de CDO iemand in huis heeft die de digitale transformatie aanstuurt. Uit onderzoek van de ICT-vereniging Beltug blijkt dat driekwart van de Belgische bedrijven met digitale transformatie bezig is, maar dat grofweg de helft daarvan geen formele digitale strategie heeft. Kortom: in de praktijk gaat het nog te vaak om kleinere digitale projectjes, waarvan we ons terecht mogen afvragen in welke mate ze op transformatie zijn gericht. Hier kan de CDO het verschil maken. De CDO stippelt de digitale strategie uit en bewaakt haar uitvoering. Meer nog: het feit dat een onderneming een CDO aanstelt, is op zich al een strategische keuze.

Geloof in transformatie

Daaruit blijkt eens te meer dat niet de technologische component van een digitale transformatie de grootste uitdaging vormt, maar wel de organisatorische wendbaarheid die erbij vereist is. Het echte werk situeert zich bij de verandering in de organisatie. Dat vraagt nog altijd de meeste tijd en energie. Ook hier maakt de CDO het verschil, omdat hij het geloof in de transformatie onderstreept. De CDO is daarom bij uitstek iemand die inzet op verandering en de bijhorende communicatie. De CDO ontwikkelt een visie, legt de vinger op de toegevoegde waarde ervan voor de onderneming en formuleert heel precies wat het oplevert – niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de medewerkers.

Start met een proof of concept

Heeft jouw onderneming nood aan een CDO? Mogelijk wel, zeker wanneer je het pad van de digitale transformatie op een ernstige manier wil aanvatten. Zijn er twijfels over de toegevoegde waarde van een CDO, dan kan het een oplossing zijn om tijdelijk een externe CDO in te huren. De brede ervaring van zo’n consultant helpt het bedrijf om de eerste, experimentele fase van zijn digitale transformatie af te dekken. Blijken de eerste proofs of concept succesvol, dan is de tijd rijp om er voluit voor te gaan, met een CDO als het formele gezicht van de digitale transformatie.

Meer weten over wat een CDO voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur ons gerust een bericht!

Benieuwd wat we nog allemaal voor je organisatie kunnen oplossen? Check dan hier ons aanbod.

MDM

Is er nog toekomst voor Master Data Management?

Master Data Management (MDM) is een vlag die heel wat ladingen dekt. Wat de toekomst brengt, hangt voor een groot stuk af van de manier waarop we vandaag naar MDM kijken.

Master data vormt de brandstof van een bedrijf. De nood aan Master Data Management in de letterlijke zin – het beheer van die master data – blijft ook in de toekomst bestaan. Verwijst de term MDM naar het gecentraliseerde beheer van Master Data? Dan is op dat vlak de toekomst evenzeer gegarandeerd. Dat centrale beheer bezorgt de onderneming immers een ‘single version of the truth’.

Centraal databeheer zorgt voor efficiëntie. Het ‘onderhoud’ van de data gebeurt één keer, op één plaats. Dat leidt vanzelf tot een hoger niveau van datakwaliteit. Bevinden de bedrijfsdata zich verspreid over diverse systemen, dan is het uiteraard veel moeilijker om de kwaliteit ervan op peil te houden. Bedrijven kiezen er soms voor om het MDM binnen een bestaande toepassing te organiseren, zoals een CRM- of ERP-applicatie.

Versnipperd aanbod

Bekijken we Master Data Management vanuit het perspectief van een specifieke tool, dan levert dat een ander plaatje op. De markt is zeer divers. Naast MDM duiken hier ook andere termen op, zoals PIM (Product Information Management) of CDP (Customer Data Platform). Sommige zijn enkel on premise beschikbaar, andere in de cloud, ze zijn al dan niet multi-domain, multi-enterprise, enzovoort. Om het nog wat complexer te maken, hebben ze lang niet allemaal vergelijkbare functionaliteiten. Er bestaan tools die het hele functionele actieterrein van MDM omvatten, net zoals er tools zijn die maar één of enkele domeinen afdekken, zoals datakwaliteit, deduplicatie, data governance, data stewardship, workflow management, enzovoort.

De specialisten van QuaData volgen van nabij een dertigtal spelers op. In de Belgische markt zijn die lang die niet allemaal even courant. Analisten voorspellen echter een belangrijke groei in de Europese markt voor MDM-tools. Toch is het niet slecht dat vooruitzicht wat te nuanceren. In Europa is er nog altijd minder draagvlak voor investeringen in dergelijke tools, zeker in vergelijking met de VS, waar de MDM-markt een veel hogere graad van maturiteit heeft. Om met MDM te kunnen starten, moet de IT-architectuur van een bedrijf op punt staan. Ook dat durft bij Europese bedrijven soms nog niet helemaal het geval te zijn.

Bewegend doelwit

Voeg daar aan toe dat MDM-tools duur zijn en een uitdagende implementatie vragen, en je begrijpt meteen waarom veel bedrijven er vaak nog voor terugschrikken om zich voluit in een MDM-verhaal te wagen. Dat heel wat van de Amerikaanse tools nog niet zo bekend zijn in Europa, vormt een bijkomende drempel. Weinig lokale referenties impliceren immers automatisch weinig beschikbare lokale expertise. Tegelijk blijft de sector snel evolueren met onder meer de integratie van nieuwe technologie – zoals AI en machine learning – binnen MDM, wat uiteindelijk leidt tot almaar krachtigere, business-gerichte oplossingen. Het maakt van MDM een moving target.

Grondige selectie

Een grondig selectieproces houdt rekening met alle aangehaalde factoren en sluit op die manier zo veel mogelijk risico uit. Net zoals elk investeringstraject start ook een MDM-verhaal met een goede business case. Technologie om de technologie is nooit een goed idee. Haastwerk evenmin. Het succes van MDM staat of valt met een goede voorbereiding, met de juiste definiëring van probleem en oplossing. Pas daarna is de selectie en implementatie van een oplossing aan de orde.

Meer weten over wat MDM voor jouw onderneming kan betekenen? Check hier ons aanbod!