21/6/2016 – BDMA – Data, Legal & Privacy Inspirational Journey

C-level bestuurders begrijpen het belang van data en analytics voor de toekomst van hun bedrijf. Toch slagen ze er nauwelijks in om hun business te transformeren naar een data-gedreven business.

Tijdens een van de sessies presenteerden Sophie Angenot, Managing Partner en Nick Célis, Business Development van QuaData een enquete die QuaData samen met CFO magazine heeft gedaan bij 70 bedrijven over het belang van datawaliteit voor het financiële departement. Daaruit bleek dat de meerderheid regelmatig geconfronteerd wordt met kwaliteitsproblemen maar niet goed weet hoe deze dan structureel aan te pakken. Goede data is nochtans een van de voorwaarden om van een data-gedreven business een succes te maken

De boodschap voor de aanwezige marketeers was vooral dat ze niet alleen staan met hun vraag om betere data, maar dat ze gerust kunnen gaan aankloppen bij hun collega’s van finance, die hun bezorgdheid delen en dat werken aan goede data begint bij het meten van de kwaliteit.